Dziwne telefony do mieszkańców Irlandii - jest komunikat Gardy

Przedstawiciele Gardy opublikowali ważny komunikat do mieszkańców Irlandii.

Mieszkańcy Irlandii narażeni są na utratę środków z konta bankowego, jak poinformowano w najnowszym ostrzeżeniu.

Oszustwo w Irlandii

Kilka dni temu opisana została sprawa dopłat do rachunków, które przestępcy wykorzystują do wyłudzenia danych:

Więcej: Dopłata do rachunków w Irlandii – uwaga na oszustwo!

Tym razem to funkcjonariusze Gardy zmuszeni byli opublikować komunikat ostrzegający przed procederem, w którym oszuści podszywają się pod członków Krajowego Biura Gardy ds. Przestępczości Gospodarczej (GNECB).

Według podanych informacji w zautomatyzowanej, nagranej wcześniej wiadomości „funkcjonariusz Gardy” ostrzega daną osobę o podejrzanych transakcjach na jej koncie bankowym.

Osoba ta jest następnie proszona o wybieranie kolejnych numerów z klawiatury telefonu, aby ostatecznie podać swoje dane bankowe przez telefon.

Komunikat do mieszkańców

Potencjalnym ofiarom wyświetla się numer telefonu, który przypomina prawdziwy numer jednostki wywiadu finansowego (FIU Ireland) biura GNECB.

W komunikacie An Garda Síochána ostrzeżono jednak, iż jest to próba oszustwa i nie należy podawać żadnych informacji przez telefon rzekomym „funkcjonariuszom”.

Zaleca się natychmiast zakończyć podobną rozmowę i w żadnym wypadku nie podawać swoich danych bankowych. W przypadku przekazania tych danych przestępcom należy niezwłocznie zmienić hasła i piny w bankowości mobilnej, aplikacjach itp.

Sprawę należy też zgłosić na dowolnym posterunku Gardy, należy też skontaktować się ze swoim bankiem, aby uzyskać wskazówki, co do dalszego postępowania.