Energia jądrowa w Irlandii - jest nowe porozumienie

Będzie to pierwsze bezpośrednie połączenie energetyczne Irlandii z Europą kontynentalną.

Taoiseach Micheál Martin podpisał właśnie umowę dotyczącą porozumienia, na mocy którego Irlandia uzyska pierwsze bezpośrednie połączenie energetyczne z Europą kontynentalną.

Energia jądrowa w Irlandii

Kontrakt Celtic Interconnector to podmorskie połączenie między między południowym wybrzeżem Irlandii a północno-zachodnim wybrzeżem Francji, dzięki któremu oba te państwa będą mogły wymieniać się energią.

Irlandia będzie się dzielić nadmiarem energii wiatrowej, gdy będzie dostępna oraz sprowadzać energię jądrową z Francji, gdy będzie taka potrzeba.

Kabel o długości 575 km zostanie poprowadzony z Cork do Finistere w Bretanii, a połączenie ma zostać uruchomione do 2026 roku.

Uruchomienie Celtic Interconnector ma w efekcie doprowadzić do obniżenia cen energii, jak stwierdził Taoiseach:

Celtic Interconnector przyniesie wymierne korzyści obywatelom zarówno Francji, jak i Irlandii, promując wykorzystanie energii odnawialnej, obniżając ceny energii elektrycznej i pomagając zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii.

Energia odnawialna

Minister Środowiska, Eamon Ryan, który był też obecny przy podpisywaniu umowy w Paryżu poinformował, że część energii płynącej z Francji będzie pochodzić z energii jądrowej. Potwierdził przy tym, że energia jądrowa napływa już do Irlandii z Wielkiej Brytanii.

Minister Ryan stwierdził jednak, że przyszłość Irlandii nadal leży w produkcji energii słonecznej i wiatrowej. Zapewnił, że ministerstwo intensywnie pracuje nad realizacją planu przestawienia kraju z nieodnawialnych na odnawialne źródła energii.