Podczas głosowania w irlandzkim parlamencie zatwierdzony został projekt zakładający zamrożenie wszystkich czynszów w Irlandii.

Kilka dni temu informowaliśmy o projekcie, zgodnie z którym wszystkie ceny czynszów w Irlandii miałyby natychmiast zostać zamrożone.

Po najnowszych danych dotyczących skali problemu bezdomności w Irlandii projekt partii Sinn Féin trafił pod obrady, a następnie pod głosowanie w irlandzkim parlamencie.

W czwartek 12/12/2019 projekt został zatwierdzony większością głosów. Za było 83 posłów, przeciwko 36. Ważnego wsparcia dla tej ustawy udzielili członkowie opozycyjnej partii Fianna Fáil. Projekt przejdzie teraz do komisji, która zajmie się ewentualnym naniesieniem poprawki.

Zgodnie z ustawą wszystkie obowiązujące teraz ceny czynszów zostaną zamrożone na okres trzech lat. Ustawa ma zacząć obowiązywać w 2020 roku i czynsze pozostaną niezmienione aż do 2023 roku.

Ceny czynszów dla nowych najemców będą ustalane według obowiązujących na danym obszarze stawek rynkowych. Dokładne informacje na ten temat nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

Czytaj też: Zamrożenie cen czynszów dla wszystkich najemców w Irlandii