HAP w Irlandii - Spadek liczby beneficjentów i wyzwania oczekujących

Osoby starające się o HAP wciąż borykają się z długimi listami oczekujących ze względu na ogromny brak dostępnych nieruchomości do wynajęcia w całej Irlandii.

Według najnowszych statystyk, gospodarstwa domowe, które pracują i korzystają z rządowej pomocy mieszkaniowej w celu opłacenia czynszu, miały w 2022 roku medianowy dochód brutto nieco poniżej 20 000 euro.

Housing Assistance Payment – HAP w Irlandii

Centralne Biuro Statystyczne w analizie programu HAP (Housing Assistance Payment) opublikowanej w piątek oświadczyło, że rok 2022 był jednak pierwszym rokiem, w którym z programu wycofało się więcej gospodarstw domowych niż do niego dołączyło od czasu jego uruchomienia w 2014 roku.

W 2022 roku właściciele 50 lub więcej nieruchomości, które były objęte programem HAP, stanowili prawie 20% wszystkich nieruchomości HAP, co dawało znacznie więcej niż 10 000 nieruchomości.

HAP to świadczenie pomocy w opłacaniu czynszu z uwzględnieniem kryteriów dochodowych i jeden z kluczowych wskaźników zapewniania mieszkań socjalnych w Irlandii.

Polega ona na tym, że państwo wnosi wkład w prywatne opłaty czynszowe dla uprawnionych w tym programie najemców.

HAP – Lista oczekujących

Od kilku lat ostro krytykuje się HAP twierdząc, że program służy jedynie do dotowania prywatnych właścicieli nieruchomości i zakłamywania danych dotyczących zapewnienia mieszkań socjalnych, gdyż żadna z omawianych nieruchomości nie jest własnością państwa.

Mimo powszechności programu, osoby starające się o HAP wciąż borykają się z długimi listami oczekujących ze względu na ogromny brak dostępnych nieruchomości do wynajęcia w całym kraju.

Średni czas oczekiwania w 2022 roku wynosił 412 dni w całej Irlandii, przy najdłuższym oczekiwaniu u władz lokalnych Dublina, wynoszącym średnio około trzech lat.

W Cork średni czas oczekiwania wynosił 308 dni, podczas gdy najkrótszy okres oczekiwania miał miejsce w Monaghan i wynosił 140 dni.

Program HAP w Irlandii

Według danych z CSO, w zeszłym roku z programu HAP odeszło 3290 gospodarstw domowych. Jednak organ statystyczny dodał, że dwie na pięć osób opuszczających HAP w 2022 roku przeniosły się do innej formy mieszkań socjalnych.

Jak wynika z raportu, Rada Miasta Dublina była władzą lokalną z największą liczbą gospodarstw domowych zapisanych do programu HAP w 2022 roku, liczącą 9650.

Rada Miasta Dublina miała również najwyższy poziom zmian w ramach programu, z 950 nowymi gospodarstwami dołączającymi i 1070 opuszczającymi w zeszłym roku.

Jeśli chodzi o nowe gospodarstwa domowe, które rozpoczęły korzystanie z programu HAP w 2022 roku, około 65% z nich było zatrudnionych, w porównaniu z 37% w 2015 roku.

Jednak ten wzrost był zrównoważony przez obecną inflacyjną sytuację oraz faktyczny wzrost czynszów o około 50% w całym kraju w ciągu siedmiu lat.

Jak oświadczyło CSO, medianowy dochód brutto gospodarstw domowych HAP na koniec ubiegłego roku wynosił 19 341 euro, co stanowi od 12 070 euro rocznie w Donegal do 24 039 euro w Dun-Laoghaire Rathdown.

Raport stwierdził, że odsetek najemców HAP otrzymujących wsparcie socjalne, takie jak zasiłki dla bezrobotnych, maleje i na koniec 2022 roku wynosił 53%.