Irlandzka gospodarka w technicznej recesji - jest komentarz ministra

Minister Finansów skomentował najnowsze dane gospodarcze Irlandii.

Według nowych danych z Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO), irlandzka gospodarka mierzona PKB skurczyła się w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Gospodarka Irlandii

Według CSO, między styczniem a końcem marca narodowe PKB spadło o 4,6%, głównie z powodu zmniejszenia się sektora przemysłowego zdominowanego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe.

CSO skorygował również wcześniejsze dane dotyczące wyników PKB w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku, które minimalnie wprowadziły go w ujemne wartości.

Nowe oszacowanie wskazuje, że PKB skurczył się o -0,1% w ostatnim kwartale, w porównaniu z pierwotnym szacunkiem wzrostu wynoszącym 0,3%.

Oznacza to, że zgodnie z definicją irlandzka gospodarka, mierzona przez PKB, przez dwa kolejne kwartały znajdowała się w recesji technicznej.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Irlandii

Dane opublikowane dzisiaj pokazują, że pomimo redukcji PKB w pierwszym kwartale tego roku, krajowa gospodarka, mierzona przez Zmodyfikowany Popyt Krajowy (MDD), rzeczywiście wzrosła o 2,7%.

Wydatki osobiste na dobra i usługi, które są kluczowym wskaźnikiem aktywności gospodarczej, przez trzy miesiące wzrosły o 1,7%.

Budownictwo wzrosło o 12%, podczas gdy sektor rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa rozszerzył się o 15,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Natomiast finanse i ubezpieczenia wzrosły o 8,3%.

Jednak w sektorze sztuki i rozrywki nastąpił spadek o 15,3% a sektorze profesjonalnym, administracyjnym i wsparciu odnotowano spadek o 0,2%.

Minister Finansów w Irlandii

Komentując te dane, Minister Finansów Michael McGrath stwierdził, że spadek PKB o 4,6% odzwierciedla spadek eksportu, a konkretnie zglobalizowanej działalności sektora wielonarodowego.

Minister powiedział też, że z zadowoleniem przyjął silny wzrost zmodyfikowanego popytu krajowego (MDD) – preferowanego miernika krajowej aktywności gospodarczej – w pierwszym kwartale tego roku.

Zauważył również, że kwartalna ekspansja o 2,7% była szeroko zakrojona, a wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne były w tym kwartale wysokie.

Zdaniem ministra McGrath napływające dane sugerują, że dynamika utrzymała się w drugim kwartale, wzmocniona przez zarejestrowaną w maju rekordowo niską stopę bezrobocia na poziomie 3,8%.

Dodał przy tym, że zaufanie konsumentów nadal się poprawia, a inflacja wyraźnie spada.

Czytaj też: Dobre informacje dotyczące inflacji w Irlandii