Irlandzki rząd stawia na budownictwo - jest nowy plan

Rząd opublikował plan mający na celu zwiększenie zatrudnienia w sektorze budowlanym w Irlandii.

Rząd opublikował plan mający na celu stymulowanie zatrudnienia w sektorze budowlanym w Irlandii.

Budownictwo w Irlandii

Plan pod nazwą „Plan działań na rzecz karier w budownictwie” (Careers in Construction Action Plan) podkreśla potrzebę zwiększenia rekrutacji i utrzymania większej liczby pracowników w branży budowlanej niż obecnie zapewnia system edukacji czy praktyk zawodowych.

Według tego planu, do 2030 roku konieczne będzie zatrudnienie 50 831 pracowników w zawodach związanych z zarządzaniem oraz umiejętnościami rzemieślniczymi w sektorze budowlanym.

Taki krok ma umożliwić osiągnięcie celów rządowych dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji istniejących domów.

Analiza pokazuje, że obecnie brakuje 4 483 specjalistów, mimo wytrwałych wysiłków mających na celu zwiększenie budownictwa mieszkaniowego i złagodzenie kryzysu mieszkaniowego.

Plan rządu

W planie określono szereg działań mających na celu zmniejszenie barier, promocję możliwości kariery oraz przyciągnięcie kobiet do pracy w sektorze budowlanym w Irlandii.

Środki te obejmują reformy w dziedzinach szkolenia i edukacji, bardziej elastyczne warunki pracy oraz różne kampanie promocyjne. Rząd wprowadza także nową specjalną mobilną jednostkę szkoleniową w dziedzinie modernizacji budynków.

Będzie ona podróżować po placach budowy i szkołach w całym kraju, umożliwiając uczestnictwo w kursach szkoleniowych z dziedziny budownictwa.

Mobilna jednostka ma na celu dostarczanie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników w branży budowlanej oraz promowanie przyszłych karier w tej dziedzinie wśród uczniów.

Więcej: gov.ie