Jak skorzystać z programu dopłat o wartości 1000 euro w Irlandii

Tysiące osób w Irlandii mogą kwalifikować się do tego programu dofinansowania.

Mieszkańców Irlandii zachęca się do sprawdzenia swoich uprawnień i skorzystania z dostępnych opcji wsparcia w ramach jednego z programów ochrony społecznej.

Program ochrony społecznej

Program Treatment Benefit Scheme, zarządzany przez Departament Ochrony Społecznej, oferuje wsparcie finansowe na szereg usług zdrowotnych.

Jest to inicjatywa, która zapewnia ograniczone wsparcie finansowe osobom spełniającym określone kryteria.

Pomoc ta obejmuje usługi dentystyczne, optyczne, słuchowe, a także niechirurgiczne produkty zastępujące włosy dla osób, które utraciły włosy z powodu choroby nowotworowej lub niektórych rodzajów łysienia.

Program ten jest dostępny dla pracowników ubezpieczonych, samozatrudnionych, emerytów oraz ich zależnych, takich jak małżonkowie czy partnerzy życiowi.

Warunki dofinansowania

Aby zakwalifikować się do programu, należy opłacać składki PRSI w klasach A, E, P, H lub S. Wiek uczestnika odgrywa kluczową rolę w ilości wymaganych składek:

  • Poniżej 21 lat: Wymagane jest co najmniej 39 składek.
  • Wiek 21-28 lat: Wymagane jest co najmniej 39 składek oraz dodatkowe składki w określonych latach.
  • Wiek 29-65 lat: Konieczne jest posiadanie co najmniej 260 składek.
  • 66 lat i więcej: Wymagane jest 260 składek oraz składki z ostatnich lat przed osiągnięciem wieku 66 lat.

Dopłata

Uprawnieni uczestnicy mogą otrzymać do 1000 euro na zakup medycznych soczewek kontaktowych, które są niezbędne w przypadku specyficznych schorzeń oczu.

Osoby te mogą także korzystać z bezpłatnych badań wzroku raz na dwa lata oraz z dofinansowania do zakupu okularów czy soczewek.

Jak ubiegać się o świadczenia?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek przez swojego dostawcę usług zdrowotnych, który oceni uprawnienia przed rozpoczęciem leczenia i dokona rozliczeń po jego zakończeniu.

Wymagane będzie dostarczenie danych osobowych, takich jak data urodzenia i numer PPS, oraz podpisanie formularza zgody na przekazanie tych informacji do Departamentu Ochrony Społecznej.

Więcej: gov.ie