Jest decyzja ministerstwa - radykalna zmiana przepisów w Irlandii

Minister Zdrowia w Irlandii proponuje rewolucyjny plan zmiany przepisów dotyczących ochrony zdrowia.

Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, proponuje radykalne zmiany w niektórych przepisach dotyczących ochronnych zdrowia.

Zmiana przepisów w Irlandii

W ramach ambitnego planu mającego na celu stopniowe wyeliminowanie palenia tytoniu w Irlandii minister Donnelly proponuje podniesienie minimalnego wieku zakupu papierosów do 21 lat.

Inicjatywa ta stanowi część szeroko zakrojonej strategii, która nieuchronnie wywoła kontrowersje i sprzeciw zarówno wśród palaczy, jak i przeciwników nadmiernej interwencji państwa w życie obywateli.

W opublikowanym wywiadzie dla gazety Irish Mail on Sunday, Donnelly wyraził niezachwianą determinację w dążeniu do wprowadzenia nowych, bezprecedensowych ograniczeń w zakresie dostępności produktów tytoniowych.

Podkreślił swoje zaangażowanie w realizację polityki zdrowia publicznego, która – jego zdaniem – ma potencjał do ratowania życia wielu osób.

Ochrona zdrowia

Donnelly ujawnił szczegóły swojego planu po niedawnym wprowadzeniu Ustawy o Zdrowiu Publicznym (Produkty Tytoniowe i Produkty do Inhalacji Nikotyny:

Więcej: Irlandia zaostrza prawo – nowe przepisy wchodzą w życie

Minister pracuje obecnie nad kolejną ustawą, która nałoży dalsze restrykcje na reklamowanie produktów do waporyzacji, ich smaki i kolorowe opakowania.

Ponadto, minister Donnelly planuje zaostrzyć środki ochronne przed zagrożeniami palenia tytoniu. Zasugerował możliwość podniesienia wieku legalnego palenia:

Obecnie nielegalne jest kupowanie papierosów, kiedy jesteś poniżej 18 roku życia. Istnieje silny argument zdrowia publicznego, aby podnieść to ograniczenie wiekowe.

Zakaz palenia

Minister wyraził chęć wprowadzenia regulacji podobnych do tych, które niedawno zaproponowano w Wielkiej Brytanii.

Rząd Rishiego Sunaka rozważa tam wprowadzenie przepisów, które uczyniłyby sprzedaż produktów tytoniowych osobom urodzonym 1 stycznia 2009 roku lub później przestępstwem.

Strategia ta prowadziłaby do stopniowego zwiększania wieku palenia co roku, aż obejmie całą populację, co mogłoby niemal całkowicie wyeliminować palenie wśród młodych ludzi do 2040 roku.

Donnelly poprosił swoich urzędników o przygotowanie wariantów legislacyjnych niezbędnych do realizacji jego planów.

Donnelly przyznaje, że jest świadomy oporu ze strony osób obawiających się nadmiernej ingerencji państwa w ich życie prywatne, i zgadza się na potrzebę publicznej debaty na ten temat.