Jest decyzja w sprawie zaległych rachunków w Irlandii

Komisja ds. Regulacji Usług Publicznych w Irlandii ogłosiła decyzję w sprawie zaległych płatności.

Komisja ds. Regulacji Usług Publicznych (CRU) ogłosiła decyzję w sprawie zaległych rachunków klientów w Irlandii.

Rachunki w Irlandii

Komisja CRU ogłosiła moratorium dla osób, które mogą mieć zaległości w opłatach. Poinformowano, że właściciele domów nie zostaną odcięci od dostaw prądu ani gazu przez cały grudzień i styczeń.

Moratorium zostało w tym roku ponownie przedłużone z trzytygodniowego okresu przypadającego zwykle na Boże Narodzenie i będzie obowiązywać od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Natomiast dla osób szczególnie narażonych na odłączenie przewidziano przedłużone sześciomiesięczne moratorium, obowiązujące od 1 października do końca marca przyszłego roku.

Dostawcy energii w Irlandii

Klienci zależni od urządzeń wspomagających zasilanych prądem nie mogą być odłączani z powodu braku płatności w żadnym okresie, i ta ochrona pozostaje w mocy.

Rozważano wprowadzenie zakazu na dłuższy okres, jednak analiza wykazała, że podczas przedłużających się zakazów odłączeń klienci nadal zaciągają dług, zamiast kontaktować się ze swoimi dostawcami w celu ustalenia planu spłaty zadłużenia.

Prowadzi to następnie do zwiększonego poziomu zadłużenia i większych trudności w jego zmniejszeniu, przy czym klienci są wówczas narażeni na większe ryzyko odłączenia się po ostatecznym zniesieniu moratorium.

Więcej: cru.ie