POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób stwierdziło, że nowe przypadki zapalenia wątroby zostały zidentyfikowane między innymi w Irlandii.

Przedstawiciele służby zdrowia poinformowali, że wykryto więcej przypadków tajemniczej choroby wątroby u dzieci, którą po raz pierwszy zidentyfikowano w Wielkiej Brytanii, a nowe infekcje rozprzestrzeniły się na Irlandię, Danię, Holandię i Hiszpanię.

Zapalenie wątroby

W zeszłym tygodniu potwierdzono 74 przypadki zapalenia wątroby o nieznanym pochodzeniu u dzieci w Wielkiej Brytanii.

W przypadkach tych nie stwierdzono typowych wirusów wywołujących zakaźne zapalenie wątroby, a naukowcy i lekarze rozważają inne możliwe źródła pochodzenia, w tym inne wirusy i czynniki środowiskowe.

„Obecnie dokładna przyczyna zapalenia wątroby u tych dzieci pozostaje nieznana” – powiedzieli przedstawiciele ECDC.

Brytyjscy naukowcy badali wcześniej, czy jedną z możliwych przyczyn tych zakażeń były adenowirusy. Trwają również testy laboratoryjne, aby ustalić, czy przyczyną może być substancja chemiczna lub toksyna.

Przedstawiciele WHO stwierdzili, że ​​w Irlandii było mniej niż pięć przypadków u dzieci w wieku od 22 miesięcy do 13 lat w okresie ostatnich sześciu tygodni.

Jednak biorąc pod uwagę wzrost liczby przypadków i wzmożony nadzór, „jest bardzo prawdopodobne”, że zostanie wykrytych więcej przypadków, zanim zostanie zidentyfikowana przyczyna tych zakażeń.

Zalecenia HSE

Przedstawiciele HSE i Departamentu Zdrowia ściśle monitorują tę sprawę i przekazali już informacje na ten temat lekarzom rodzinnym i konsultantom pediatrycznym.

HSE doradza rodzicom, aby byli świadomi objawów zapalenia wątroby i udali się do lekarza rodzinnego, jeśli u ich dziecka wystąpią objawy żółtaczki, które obejmują „przebarwienie białka oka, ciemny mocz lub blady stolec”.

HSE zaleca również, by dziecko z objawami choroby układu oddechowego, biegunki lub zapalenia wątroby, pozostało w domu – nie należy wysyłać go do żłobka, przedszkola ani szkoły.