Kolejne zmiany w systemie zasiłków w Irlandii

Zapowiedziane już wcześniej zmiany w Irlandii wejdą w życie od 1 stycznia.

Irlandzki rząd ogłosił, że od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy w ramach ustawy Sick Leave Bill 2022.

Zasiłek chorobowy w Irlandii

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią płatny zasiłek chorobowy zostanie zwiększony z trzech do pięciu dni, co stanowi część programu wprowadzonego na początku tego roku.

Celem przedsięwzięcia jest ochrona pracowników o niższych zarobkach, którzy nie mogą sobie pozwolić na nieobecność w pracy z powodu choroby, eliminując presję finansową związaną z koniecznością chodzenia do pracy w złym stanie zdrowia.

Zgodnie z nowymi przepisami, płatne zwolnienie chorobowe będzie wynosić 70% wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 110 euro dziennie.

Oznacza to istotne wsparcie dla pracowników z niepewną sytuacją zawodową, którzy nie posiadają firmowego systemu zwolnień chorobowych.

Nowe przepisy zapewniają jedynie minimalny poziom ochrony, więc nie dotyczą pracowników otrzymujących bardziej korzystne świadczenie chorobowe od swoich pracodawców.

Nowe przepisy w Irlandii

Zwiększenie płatnego zwolnienia chorobowego do pięciu dni to drugi krok w czteroletnim planie rządu, który ma doprowadzić do podniesienia limitu do dziesięciu dni w 2026 roku.

Stopniowy charakter tego wzrostu ma umożliwić pracodawcom odpowiednie przygotowanie się do wprowadzenia tych zmian, a pracownikom zapewnić pewność co do ich praw.

Rząd podkreśla, że zdaje sobie sprawę z obaw małych przedsiębiorstw dotyczących wzrostu kosztów. W odpowiedzi na to ogłoszono w Budżecie 2024 program The Increased Cost of Business Scheme, który ma na celu zapewnienie bezpośredniego wsparcia finansowego dla małych firm najbardziej dotkniętych wzrostem kosztów.

Rząd podkreśla jednak, że rozwiązaniem nie jest „rozmywanie praw pracowniczych”, a nowe przepisy mają na celu utrzymanie równowagi między wsparciem dla pracowników a zrozumieniem sytuacji przedsiębiorstw.