Konta klientów banku w Irlandii zostaną zamrożone - podano datę

Popularny bank zamyka wszystkie swoje oddziały i wycofuje się z rynku w Irlandii.

Zgodnie z zapowiedzią popularny bank zacznie niedługo zamrażać konta swoich klientów w Irlandii. Ulster Bank zamyka wszystkie swoje oddziały i wycofuje się z irlandzkiego rynku.

Ulster Bank

Portal Irish Independent twierdzi, że proces ten rozpocznie się 11 listopada. Po zamrożeniu konta polecenia zapłaty i zlecenia stałe przestaną być realizowane, a klienci stracą natychmiastowy dostęp do swoich środków. Klient będzie miał wtedy 30 dni, zanim bank zamknie jego konto.

Ulster Bank poinformował o swoich planach wycofania się z irlandzkiego rynku w listopadzie 2021 roku. Na październik bieżącego roku planowano rozpoczęcie procesu zamykania kont klientów, którzy otrzymali powiadomienie w kwietniu i maju.

Ostatecznie zdecydowano jednak o odroczeniu tego procesu do listopada, aby dać klientom dodatkowy czas na przeniesienie konta do nowego banku.

Według przedstawicieli Ulster Bank proces zamrożenia kont początkowo będzie dotyczyć najmniej aktywnych kont. Proces opiera się na badaniu profili posiadaczy rachunków i ocenie potencjalnego wpływu ograniczenia dostępu do rachunku.

Zamknięcie konta w banku

Może to oznaczać na przykład priorytetowe traktowanie kont założonych w celu otrzymywania świadczeń emerytalnych i świadczeń socjalnych, aby konta te zostały zamrożone w późniejszym etapie.

Ulster Bank w pełni opuści rynek irlandzki dopiero w przyszłym roku, ale bank podzielił setki tysięcy kont klientów na różne kohorty i umieścił je w specjalnym planie likwidacji.

Z podanych przez bank informacji wynika, że ponad 70% klientów, których powiadomiono w kwietniu i maju, zamknęło lub znacznie zmniejszyło aktywność na rachunku bieżącym.

Oznacza to, że pozostałe 30% klientów nie wykonało jeszcze żadnych działań mających na celu przeniesienie konta bądź jest aktualnie w procesie przenoszenia konta.