Kontrole w całej Irlandii - pieniądze dla pracowników

Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy w Irlandii działa w imieniu Ministerstwa ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia.

Krajowy organ nadzoru w Irlandii odzyskał ponad 12 mln euro niewypłaconych wynagrodzeń od pracodawców w ciągu ostatnich pięciu i pół roku.

Kontrole w Irlandii

Kontrole przeprowadzone przez Komisję ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC) wykazały 1 437 naruszeń dotyczących krajowej płacy minimalnej.

Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy działa w imieniu Ministerstwa ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia.

W sumie od 2017 roku przeprowadzono na terenie całej Irlandii ponad 29 000 kontroli miejsc pracy. W większości przypadków naruszenia praw pracowniczych ustały po zgłoszeniu przypadków do WRC.

Inne naruszenia dotyczyły niewypłacania odpowiednich stawek za nadgodziny oraz wypłacania niepełnej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom.

Prawa pracowników w Irlandii

Dane od WRC wskazują, że jedna piąta pieniędzy odzyskanych od 2017 r. pochodziła z sektora hurtowego i detalicznego. Inne obszary z dużymi kwotami niewypłaconych wynagrodzeń to sektor żywności i napojów, rolnictwo, hotelarstwo i budownictwo.

Pracownicy w Irlandii mogą znaleźć wszystkie informacje dotyczące przysługujących im praw pracowniczych na stronie Komisji: workplacerelations.ie