Kontrowersje wokół prawa jazdy - nowe przepisy także w Irlandii

Irlandzkie organizacje ds. bezpieczeństwa ostrzegają przed ryzykiem związanym z wdrożeniem tych planów.

Organizacje ds. bezpieczeństwa drogowego w Europie, w tym w Irlandii, wyraziły obawy związane z propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą poważnej zmiany przepisów. Reforma przepisów umożliwiłaby osobom nastoletnim prowadzenie ciężkich pojazdów, zwanych HGVs (Heavy Goods Vehicles).

Kierowcy ciężarówek w Irlandii

Europejska Rada ds. Bezpieczeństwa Transportu (ERTC) oraz Rada Bezpieczeństwa Drogowego w Irlandii, której członkiem jest Irlandzka Agencja Bezpieczeństwa Drogowego, sprzeciwiają się tym planom.

Podkreślają, że kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach jest utrzymanie zalecanego wieku 21 lat dla uzyskania prawa jazdy na ciężarówki oraz minimalnego wieku 24 lat do prowadzenia autobusów i autokarów.

Komisja Europejska zaproponowała, aby 17-latkowie mogli rozpocząć szkolenie w towarzystwie w celu nauki prowadzenia ciężarówki jako część „pakietu bezpieczeństwa drogowego” nowej legislacji dotyczącej praw jazdy w Unii Europejskiej.

Obecnie zalecany minimalny wiek do prowadzenia HGVs w Unii wynosi 21 lat, jednak już teraz pięć krajów pozwala 18-latkom na prowadzenie ciężarówek pod pewnymi warunkami.

Bezpieczeństwo drogowe

ERTC, wspierana przez przedstawicieli pracowników transportu, stowarzyszeń ofiar wypadków drogowych i organizacji rowerzystów, ostrzega przed ryzykiem związanym z umożliwianiem młodym kierowcom prowadzenia dużych pojazdów.

Wspólnie zwracają uwagę, że umieszczenie nastolatka za kierownicą 40-tonowej ciężarówki niesie poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa drogowego.

Dyrektor ds. polityki ERTC, Ellen Townsend, przytacza dane z krajów, które już pozwalają kierowcom poniżej zalecanego minimalnego wieku na prowadzenie HGVs, podkreślając dodatkowe ryzyko związane z umożliwianiem młodszym kierowcom prowadzenia ciężarówek.

Badania w Niemczech pokazują, że kierowcy HGVs w wieku 18-20 lat powodują znacznie więcej kolizji prowadzących do obrażeń osobistych w porównaniu do innych grup wiekowych kierowców ciężarówek.

Podobne dane z Finlandii i Polski wskazują, że nastoletni kierowcy ciężarówek i autobusów są proporcjonalnie bardziej zaangażowani w kolizje niż ich starsi odpowiednicy.

Wspólny apel ERTC i irlandzkiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego do ministrów transportu Unii Europejskiej wyraża obawy, że obniżenie ogólnego zalecanego wieku może skłonić więcej krajów do zezwalania „młodym ludziom” na samodzielne prowadzenie HGVs od 18. roku życia.

ERTC przekonuje, że zdolności poznawcze młodych ludzi uczących się prowadzenia pojazdu nie są jeszcze w pełni rozwinięte, co wpływa na ich postrzeganie i podejście do ryzyka.

Młodzi kierowcy, jako użytkownicy dróg, często wykazują ryzykowne zachowania i mają ograniczoną świadomość zagrożeń.

Prawo jazdy dla nastolatków

Wśród kontrowersyjnych zmian proponowanych przez Komisję Europejską są także plany umożliwienia 16-latkom prowadzenia samochodów z ogranicznikami prędkości.

Inne propozycje obejmują wymóg regularnych badań lekarskich i kursów doszkalających dla kierowców powyżej 70. roku życia w celu odnowienia prawa jazdy, a także obowiązkowe szkolenie dla wszystkich zawodowych kierowców dostawczych.