Program rządu przewiduje dziesięcioletnią trajektorię wzrostu podatku węglowego w Irlandii.

Podatek węglowy to opłata stosowana do paliw o wysokiej emisji dwutlenku węgla, takich jak węgiel, torf, ropa naftowa i gaz ziemny.

Podwyżka podatku

Zgodnie z programem, pieniądze zebrane z podatku węglowego są odkładane na walkę z ubóstwem energetycznym i finansowanie środków, które pomagają społecznościom przestawić się na bardziej ekologiczną energię.

Od 1 maja 2022 roku zaczął obowiązywać program podwyżek podatku węglowego na wszystkie paliwa, który do 2030 roku ma osiągnąć 100 euro za tonę wyemitowanego dwutlenku węgla.

Pierwsza podwyżka wynosi 41 euro z 33,50 euro za tonę i doda około 20 euro do kosztów napełnienia zbiornika na olej opałowy oraz 1,50 euro miesięcznie w opłatach za gaz.

W środę odrzucony został wniosek o powstrzymanie lub opóźnienie wdrożenia programu. Jego przeciwnicy twierdzą, że mieszkańców nie stać przy obecnej inflacji na kolejne podwyżki cen energii.

Jednak przedstawiciele rządu twierdzą, że zrównoważyli te podwyżki poprzez zastosowanie środków nadzwyczajnych jak:

  • dodatek do rachunków w kwocie 200 euro na energię elektryczną
  • obniżka podatku VAT na energię z 13,5% do 9%
  • zawieszenie opłaty Public Service Obligation
  • kolejna dodatkowa jednorazowa płatność w kwocie 100 euro dla osób uprawnionych do pobierania Fuel Allowance

Wielu polityków twierdzi jednak, że wyborcy w Irlandii są „wściekli” z powodu decyzji o podwyżce podatku w obecnej sytuacji galopujących kosztów życia.

Czytaj też: Spodziewana jest kolejna podwyżka rachunków za gaz i prąd w Irlandii