Lawina wniosków o zasiłek w Irlandii - tego jeszcze nie było

Według podanych przez ministerstwo informacji, do tej pory od mieszkańców Irlandii wpłynęło już 75 000 wniosków.

Ministerstwo ds. Opieki Społecznej w Irlandii opublikowało informacje, z których wynika, że tylko w tym roku już 75 000 osób ubiegało się o wypłatę specjalnego zasiłku z pomocy społecznej.

Additional Needs Payment – zasiłek w Irlandii

Stanowi to wzrost o 63% w stosunku do liczby wniosków złożonych w tym samym okresie ubiegłego roku. Liczba wniosków o ten dodatek rośnie z miesiąca na miesiąc, jak twierdzą urzędnicy Social Welfare.

Świadczenie Additional Needs Payment (ANP) dostępny jest dla osób pobierających zasiłki, lecz także dla osób zatrudnionych, lecz o niskich dochodach.

Zasiłek specjalny ANP może być wypłacony między innymi w przypadku:

  • wzrostu kosztów paliwa i energii elektrycznej
  • niezbędnej naprawy mienia, w tym pojazdów mechanicznych oraz wymiany sprzętu AGD i mebli
  • pomocy przy kaucjach za wynajem domu lub mieszkania
    kosztów pogrzebu
  • dodatkowych kosztów wyprawki dla dziecka
  • powtarzających się kosztów podróży (wizyty w szpitalu lub odwiedziny u krewnych w szpitalu lub więzieniu)
  • potrzeb będących następstwem pożaru, powodzi lub innego zdarzenia nadzwyczajnego

Zasiłek w Irlandii

Nie ma ustalonej stawki zasiłku Additional Needs Payment. Otrzymana płatność zależy od indywidualnych tygodniowych dochodów gospodarstwa domowego i rodzaju potrzebnej pomocy.

Wniosek jest rozpatrywany przez urzędnika Opieki Społecznej, który analizuje indywidualną sytuację wnioskodawcy przed podjęciem decyzji o wypłacie ANP.

Każdy, kto potrzebuje wsparcia, powinien skontaktować się z Departamentem za pośrednictwem lokalnego biura Intreo lub dzwoniąc pod numer 0818 60 70 80.