Nowe przepisy w Irlandii zezwolą ujawnić tożsamość anonimowych trolli internetowych.

Partia Sinn Féin proponuje przepisy, które zmuszą firmy zajmujące się mediami społecznościowymi do ujawnienia tożsamości anonimowych trolli internetowych.

Nowe przepisy w Irlandii

Rzecznik partii ds. sprawiedliwości, Martin Kenny, powiedział, że nowe prawo zapobiegnie wykorzystywaniu kont w mediach społecznościowych do zniesławiania, nękania i obrażania ludzi w internecie.

Ustawodawstwo nałoży na firmy zajmujące się mediami społecznościowymi odpowiedzialność, jeśli nie ujawnią tożsamości trolla, który zniesławił kogoś na ich platformie.

To nie tylko pozwoli ofierze nadużyć online na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej, ale także zniechęci tych, którzy ukrywają się za anonimowymi kontami do nadużyć i nękania innych w internecie.

Weryfikacja użytkowników

Partia Sinn Féin uważa, że dzięki nowym przepisom wzmocniony zostanie proces weryfikacji użytkowników przez platformy mediów społecznościowych.

Rzecznik Martin Kenny uważa, że wyrażanie opinii w internecie jest dopuszczalne, jednak całkowicie niedopuszczalne jest zniesławianie, nękanie lub zastraszanie innej osoby. Nowe prawo ma pozwolić użytkownikom czuć się bezpiecznie w internecie.

W ubiegłym roku pojawiła się już propozycja weryfikacji użytkowników w ramach ustawy Online Safety and Media Regulation Bill:

Czytaj: Konto w mediach społecznościowych w Irlandii tylko z dowodem tożsamości?