Mieszkańcom Irlandii może wkrótce przysługiwać zwrot pieniędzy

Gospodarstwa domowe w całej Irlandii płaciły zawyżone rachunki za energię elektryczną przez 12 lat.

Mieszkańcy Irlandii mogą wkrótce otrzymać zwrot pieniędzy za nadpłacone rachunki, jak właśnie poinformowano.

Rachunki za energię elektryczną

Gospodarstwa domowe w całej Irlandii płaciły wyższe koszty energii przez 12 lat, aby przynieść korzyści wielkim firmom podczas kryzysu finansowego.

Okazuje się, że klienci indywidualni nie zostali wówczas poinformowani, że będą płacić większe rachunki, aby firmy nie opuszczały irlandzkiego rynku pracy.

Skorzystały na tym m.in. firmy farmaceutyczne, producenci żywności, firmy IT oraz centra danych.

„Subwencja równoważąca dużego użytkownika energii” (LEU) obowiązywała od 2010 do 2022 roku i miała na celu przeniesienie taryf sieciowych o wartości 50 mln euro na użytkowników energii w gospodarstwach domowych.

Poinformowano jednak, że gospodarstwa domowe zostały obciążone wyższymi opłatami niż powinny w ramach programu, ponieważ ESB Networks nie ograniczyła subwencji do 50 mln euro rocznie zgodnie z instrukcją.

Zwrot pieniędzy

Komisja ds. Regulacji Usług Komunalnych (CRU) została skrytykowana za brak nadzoru w tej sprawie. Zarzucono jej, że nie wywiązała się w tym przypadku z ochrony interesu publicznego.

Wobec wykrycia nieprawidłowości podjęto decyzję, że nadpłacone rachunki zostaną teraz wyrównane. Obliczono, że klienci otrzymają zwrot pieniędzy poprzez obniżenie rachunków za prąd o 50 do 100 euro.

W oświadczeniu przedstawiciele ESB Networks powiedzieli, że firma zidentyfikowała „błąd administracyjny” i współpracuje z CRU.

Natomiast rzecznik Departamentu Środowiska, Klimatu i Komunikacji powiedział, że rząd nie był wcześniej świadomy, że doszło do tych nieprawidłowości.