POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Minister ds. Mieszkalnictwa potwierdził decyzję o zmianach dotyczących stawki HAP w Irlandii.

Minister ds. Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien, ogłosił możliwość podwyżki stawki zasiłku Housing Assistance Payment (HAP) do 35%.

Housing Assistance Payment (HAP) w Irlandii

Oznacza to, że od lipca lokalne władze będą mogły płacić do 35% więcej niż wynoszą ustalone stawki HAP – które różnią się między władzami lokalnymi.

Obecnie władze lokalne mogą według własnego uznania zwiększyć płatności HAP ponad obecny próg nawet o 20%. Ma to na celu umożliwienie podwyżek czynszów, które spowodowały, że większość wynajmowanych nieruchomości znalazła się poza zasięgiem tych, którzy płacą HAP.

Minister powiedział również na konferencji na temat bezdomności w Dublinie, że chciałby rozszerzyć wskaźnik HAP dla par na osoby samotne.

Projekt trafi pod głosowanie jeszcze przed końcem lipca. Dzięki zmianom wzrośnie liczba dostępnych na wynajem nieruchomości – jak twierdzi ministerstwo.

Minister O’Brien potwierdził również, że władze lokalne mogą teraz kupować domy, w których mieszkają najemcy otrzymujący HAP i których właściciele sprzedają nieruchomość.

Czynsze w Irlandii

Członkowie opozycji twierdzą, że ogłoszona swoboda podwyżki HAP nie wypełni luki między limitem HAP a nieosiągalnymi poziomami czynszu w Irlandii.

Obecnie ponad 60 000 osób w całym kraju otrzymuje zasiłek mieszkaniowy Housing Assistance Payment. Dla nowych najemców znalezienie nieruchomości w ramach limitów HAP jest bardzo trudne.

Czytaj też: Zmiana limitów HAP jako wsparcie dla najemców w Irlandii