POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

W ostrzeżeniu umieszczono informację, że mieszkańcy Irlandii mogą zostać ukarani wysoką grzywną.

W niedzielę 3 kwietnia odbędzie się w Irlandii Narodowy Spis Powszechny. Formularze dostarczano do wszystkich gospodarstw domowych już na początku marca.

Ostrzeżenie dla mieszkańców

Każdy rezydent Irlandii jest prawnie zobowiązany do wypełnienia i oddania formularza Spisu Powszechnego. Dobrowolne jest jedynie wypełnienie sekcji tzw. kapsuły czasu.

Formularze należy wypełnić wieczorem 3 kwietnia. Arkusze są dostępne w języku irlandzkim i angielskim, a wskazówki do ich wypełnienia są dostępne także w 22 innych językach.

Na pierwszej stronie formularza Spisu Powszechnego 2022 umieszczono ostrzeżenie, że w pewnych okolicznościach mieszkańcy mogą zostać ukarani wysoką grzywną.

Treść ostrzeżenia:

Każda osoba, która nie dostarczy tych informacji lub odmówi ich podania lub świadomie poda nieprawdziwe informacje, może zostać ukarana grzywną w wysokości do 44 440 euro.

Kwestionariusz obejmuje takie tematy jak wiek, stan cywilny, płeć, miejsce urodzenia, zawód i sytuacja mieszkaniowa. W tym roku dodano też nowe pytania dotyczące odnawialnych źródeł energii, dostępu do internetu, palenia papierosów, wolontariatu oraz pracy w domu.

Narodowy Spis Powszechny w Irlandii

Wypełniony formularz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Rachmistrz odbierze wypełniony formularz między 4 kwietnia a 6 maja br. Zada przy tym kilka podstawowych pytań, aby upewnić się, że formularz został wypełniony poprawnie.

Każdy, kto nie otrzymał formularza, może go zarejestrować na stronie spisu lub dzwoniąc pod numer 0818202204.

Czytaj też: Narodowy Spis Powszechny w Irlandii w 2022 roku