Najemcy w Irlandii nie chcą płacić czynszu - RTB

Właściciele nieruchomości w Irlandii domagają się zmiany przepisów najmu.

Właściciele nieruchomości w Irlandii domagają się podjęcia stosownych działań w związku z rosnącym poziomem zaległości czynszowych.

Czynsze w Irlandii

Właściciele nieruchomości w Irlandii są „głęboko zaniepokojeni” poziomem zaległości czynszowych, co pokazały opublikowane przez Residential Tenancies Board (RTB) przypadki.

Z ujawnionych danych wynika, że kilkudziesięciu najemców w kraju jest zadłużonych na kwotę przekraczającą 350 000 euro.

Właściciele nieruchomości krytykują też długi czas rozstrzygania sporów. W niektórych przypadkach opóźnienia wynoszą nawet ponad rok.

W jednym przypadku dwaj najemcy wynajmujący nieruchomość w Blackrock w Dublinie, narobili sobie długów w wysokości 52 000 euro.

We wrześniu 2021 roku zostało wysłane ważne zawiadomienie o eksmisji, jednak najemcy pozostali w zajmowanym domu, nie płacąc czynszu w kwocie 2000 euro miesięcznie.

Dopiero w maju bieżącego roku RTB nakazało najemcom uregulowanie wszystkich zaległości i opuszczenie nieruchomości.

W innym przypadku kobieta wynajmująca dom w Limerick otrzymała nakaz opuszczenia nieruchomości w listopadzie 2021 roku.

Sprawa trafiła przed RTB w czerwcu 2023 roku i nakazano kobiecie opuszczenie nieruchomości i uregulowanie zaległości w wysokości 20 000 euro.

Zaległości czynszowe

Członkowie Irlandzkiego Stowarzyszenia Właścicieli Własności (IPOA) zaapelowali o „pilne” podjęcie działań w celu rozwiązania rosnącego problemu zaległości czynszowych i opóźniania procesu opuszczania nieruchomości:

Trend ten powoduje ogromne obciążenie finansowe dla małych właścicieli nieruchomości, którzy zależą od dochodów z wynajmu do pokrywania rat hipotecznych, kosztów utrzymania nieruchomości i innych zobowiązań finansowych.

IPOA uważa, że „takie okoliczności zagrażają nie tylko środkom utrzymania tych właścicieli, ale przede wszystkim dostępności i przystępności jakościowych nieruchomości do wynajęcia dla najemców”.

Organizacja powiedziała, że istnieje prawdziwe zaniepokojenie związane z niewystarczającymi płatnościami lub ich brakiem z powodu kryzysu kosztów utrzymania.

Domaga się również przyspieszenia czasu rozstrzygania przez RTB przypadków opóźniania opuszczenia wynajmowanej nieruchomości przez najemców.

Czytaj też: Szykują się zmiany w przepisach wynajmu domu lub apartamentu w Irlandii