Szykują się zmiany w przepisach wynajmu domu lub apartamentu w Irlandii

Inicjatywa ma na celu dostarczenie informacji służących zmianom polityki dotyczącej sektora wynajmu w Irlandii.

Rząd prosi członków społeczeństwa o udział w nowej inicjatywie dotyczącej rynku wynajmu.

Wynajem domu lub apartamentu w Irlandii

Celem tej inicjatywy jest ustalenie, jak powinien wyglądać „ulepszony, w pełni funkcjonujący prywatny sektor wynajmu”.

Analiza ta jest częścią zaktualizowanego planu „Housing for All” Ministerstwa ds. Mieszkalnictwa, do którego rząd zobowiązał się w listopadzie zeszłego roku.

Ministerstwo dąży do wyciągnięcia wniosków dotyczących tego, w jaki sposób można poprawić system mieszkaniowy, aby zapewnić „bezpieczne i pewne ramy” dla zarówno „właścicieli nieruchomości, jak i najemców” – jak poinformowano.

Według rządowych danych osoby na rynku wynajmu doświadczają „najpoważniejszych” trudności mieszkaniowych i będą mogły wypowiedzieć swoją opinię w tej sprawie. Proces konsultacji publicznych zostanie przeprowadzony za pomocą formularza online.

Minister Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien, powiedział, że rząd koncentruje się na zwiększaniu podaży „wszelkiego rodzaju bezpiecznego i pewnego mieszkalnictwa”, w tym również wynajmu, oraz na potrzebie ochrony najemców i zachowania właścicieli nieruchomości w systemie.

Wypowiadając się na temat konsultacji powiedział, że jego departament zachęca ludzi do przedstawienia swoich „opinii, doświadczeń i perspektyw na temat prywatnego sektora wynajmu w Irlandii”.

Najemcy w Irlandii

W dokumencie określającym zakres przeglądu, Ministerstwo stwierdza, że sektor wynajmu dostarcza „miejsce zakwaterowania dla gospodarstw domowych przed przeniesieniem się do innych form zamieszkania”.

Dodano również, że zasoby wynajmowanych mieszkań stanowią „ważne uzupełnienie zasobów mieszkań socjalnych, gdyż subsydia rynkowe, takie jak Housing Assistance Payment, dostarczają wsparcia dla niskopłatnych gospodarstw domowych wynajmujących mieszkania na rynku prywatnym”.

W dokumencie poinformowano też, że skład sektora wynajmu w Irlandii zmienił się od 2016 roku, kiedy to odsetek gospodarstw domowych prowadzonych przez obywateli spoza Irlandii wynosił nieco poniżej 40%, „odsetek, który wydaje się rosnąć w kolejnych latach”.

Oprócz innych ważnych zmian, struktura demograficzna gospodarstw domowych wynajmujących na rynku prywatnym wydaje się ulegać zmianie, ponieważ jest ona „coraz bardziej podobna do tych, które są właścicielami domów”, jak stwierdzono w dokumencie.

Więcej: gov.ie