Powstaje rządowy plan w sprawie pomocy dla uchodźców w Irlandii.

Już w ciągu najbliższych dwóch tygodni ogłoszona zostanie decyzja rządu w sprawie planu pomocy dla tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Irlandii.

Plan rządu w Irlandii

Minister ds. Integracji, Roderic O’Gorman poinformował, że rząd rozważa wprowadzenie programu finansowania dla osób, które przyjmą pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Program ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów ponoszonych przez rodziny przyjmujące uchodźców, jednocześnie zachęcając inne rodziny w Irlandii do rozważenia tej formy pomocy.

Zgodnie z planem jedno gospodarstwo domowe mogłoby liczyć na płatność 400 euro miesięcznie z tego tytułu. Szczegóły planu są w trakcie opracowywania przez Ministra Finansów, Paschala Donohoe oraz Minister Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys.

Zakwaterowanie w Irlandii

Do tej pory z Ukrainy do Irlandii przybyło około 25 000 osób. Oczekuje się, że do końca maja łączna liczba uchodźców wzrośnie do 29 000-33 000.

Kilka dni temu rząd został poinformowany, że do końca tego miesiąca może zabraknąć miejsc zakwaterowania dla osób przybywających do Irlandii z Ukrainy.

Zgodnie z prognozą, na koniec maja może brakować nawet 8300 miejsc. Tymczasem, jak podaje Newstalk.com, połowa osób, które zadeklarowały zakwaterowanie w swoich domach, wycofała się z oferty.

W związku z tym rząd rozważa jak najszybsze wdrożenie planu wsparcia finansowego dla tych gospodarstw, które już przyjęły lub w najbliższym czasie przyjmą uchodźców pod swój dach.