Nowa podwyżka świadczeń socjalnych w Irlandii - wniosek SJI

Wyższe świadczenia są niezbędne dla zmniejszenia problemu biedy dzieci w Irlandii.

Według raportu organizacji Social Justice Ireland (SJI), należy zwiększyć podstawowe stawki pomocy społecznej o 13 euro tygodniowo, aby skutecznie walczyć z biedą dziecięcą.

Świadczenia socjalne w Irlandii

W październiku rząd w ramach Budżetu 2024 zwiększył płatności pomocy społecznej o 12 euro dla wszystkich świadczeniobiorców Social Welfare. Zdecydowano też o wypłacie kilku jednorazowych środków.

Więcej: Dofinansowanie dla mieszkańców Irlandii – podano daty

Susanne Rogers, Analityczka ds. Badań i Polityki w Social Justice Ireland, zauważyła, że budżet przyniósł kilka pozytywnych kroków, lecz konieczne jest podjęcie dalszych działań, aby całkowicie wyeliminować biedę dziecięcą.

Jej zdaniem należy spojrzeć na całość tej sytuacji, aby w rzeczywistości poprawić sytuację finansową rodzin o niskich dochodach.

Kwestia mieszkalnictwa

Rogers zaznaczyła również, że kryzys mieszkaniowy negatywnie wpływa na dzieci i będzie generował problemy w przyszłości:

Ważne jest, aby zapewnić tanie, dostępne i zrównoważone mieszkania socjalne lub publiczne, jeśli faktycznie chcemy zredukować liczbę dzieci żyjących w biedzie.
Przeprowadzone badania pokazały, że dzieci mieszkające w hotelach dla bezdomnych mają opóźnienia w osiąganiu ważnych etapów rozwoju; trudno osiągnąć postęp, gdy przestrzeń jest ograniczona do niewielkiego pokoju.

Zgodnie z danymi CSO (Centralnego Biura Statystycznego) w Irlandii, 8,1% dzieci żyje w stałej biedzie, w porównaniu z 5,1% osób w wieku od 18 do 64 lat oraz 2,3% osób powyżej 65 roku życia.

Osoby mieszkające w wynajmowanych lokalach mają znacznie większe ryzyko ubóstwa; jedynie 1,8% osób zamieszkujących w domach własnościowych znajduje się w stałej biedzie, podczas gdy wskaźnik ten wzrasta do 13,5% wśród osób wynajmujących mieszkania.