Nowa strategia rządu - jest plan wsparcia dla rodzin w Irlandii

Taoiseach ogłosił swój plan wyeliminowania ubóstwa wśród dzieci w Irlandii.

Taoiseach Leo Varadkar zapowiedział plan wyeliminowania ubóstwa wśród dzieci w Irlandii.

Plan rządu w Irlandii

Jego zdaniem „szczęśliwe dzieciństwo jest podstawą do realizacji szerszych celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych”.

Zgodnie z planem rządu Irlandia ma się stać „najlepszym krajem dla dzieci w Europie” poprzez stworzenie odpowiednich warunków, aby wszystkie dzieci były zdrowe i szczęśliwe.

Realizacja tego planu ma się odbyć m.in. poprzez zmniejszenie kosztów edukacji, zmniejszenie skali problemu bezdomności rodzin, poprawę warunków opieki i wczesnej nauki, a także zapewnieniu rodzinom wsparcia dla ich dochodów.

Budżet 2024 w Irlandii

Według premiera w nadchodzącym Budżecie 2024 pojawią się rozwiązania, które skutecznie wyeliminują zagrożenie ubóstwem dla dzieci w Irlandii.

Leo Varadkar chce, aby specjalnie utworzona jednostka ds. ubóstwa dzieci współpracowała z innymi jednostkami rządowymi w zakresie zwiększenia dochodów rodzin i możliwości zatrudnienia dla samotnych rodziców.

Duży nacisk położony zostanie na kwestię opieki nad dziećmi dla rodzin o najniższych dochodach, zgodnie z którą ma ona być bezpłatna lub bardzo tania, jak zapewnił premier.

Rząd zamierza również rozszerzyć program bezpłatnych posiłków szkolnych i zmniejszyć koszty wyprawki szkolnej dla uczniów szkół średnich.

Czytaj też: Premier Irlandii potwierdza kolejne wsparcie dla mieszkańców