Nowe przepisy w Irlandii. Komu przysługuje ten zasiłek?

Zgodnie z zapowiedzią, z dniem 1 stycznia zaczęły w Irlandii obowiązywać nowe przepisy.

Z dniem 1 stycznia zaczęła obowiązywać ustawa Sick Leave Bill 2022. Celem wdrożenia nowych przepisów jest zwiększenie ochrony pracowników w Irlandii.

Zasiłek chorobowy w Irlandii

Od teraz pracodawcy w Irlandii są zobowiązani do płacenia swoim pracownikom za 3 dni nieobecności, które są spowodowane chorobą.

Do tej pory irlandzcy pracodawcy nie mieli obowiązku płacenia zasiłku chorobowego swoim pracownikom, chociaż taką politykę prowadzi wiele firm.

W firmach, w których nie obowiązywały te przepisy dochodziło do sytuacji, że w obawie o utratę zarobków pracownicy przychodzili do pracy z objawami choroby.

Dodatkową presję wywierały obowiązujące przepisy zasiłku chorobowego, który wypłaca departament ds. opieki społecznej. W tym przypadku pracownicy musieli czekać kilka dni, aby uzyskać prawo do pobierania tego zasiłku.

Nowe przepisy w Irlandii

Dzięki zmianie przepisów pracownicy zyskują automatyczne uprawnienia do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności w pracy.

Warunkiem jest, aby pracownik posiadał zaświadczenie o chorobie od lekarza rodzinnego, a także by jego zatrudnienie u danego pracodawcy wynosiło co najmniej 13 tygodni.

Ustawowy zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez pracodawcę według stawki 70% wynagrodzenia pracownika, z zastrzeżeniem dziennego maksimum 110 euro. Pracodawca ma jednak prawo wypłacać zasiłek w większej kwocie.