Nowe regulacje w Irlandii - odpowiedź na potrzeby społeczeństwa

Nowe prawo ma szczególne znaczenie dla osób o niskich dochodach i odbiorców świadczeń socjalnych w Irlandii.

Minister Finansów w Irlandii, Michael McGrath, postanowił wzmocnić infrastrukturę bankową poprzez nową ustawę.

Banki w Irlandii

Ustawa „Access to Cash Bill” nakłada na banki obowiązek do utrzymania bankomatów w małych miastach. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby społeczności wiejskich.

Minister McGrath podkreśla, że mimo cyfryzacji finansów, dla wielu gotówka pozostaje niezastąpiona, zwłaszcza w codziennych transakcjach.

Irlandzki rząd podejmuje kroki, aby zobowiązać banki do utrzymania tej fundamentalnej usługi. Nowe prawo i rekomendacje komitetu Oireachtas mają zapewnić, że pieniądze będą dostępne dla wszystkich, bez dodatkowych opłat.

Komitet finansowy Oireachtas, po dokładnym zbadaniu ustawy, zalecił wprowadzenie dodatkowych regulacji.

Bankomaty w Irlandii

Znaczącą zmianą jest obowiązek zapewnienia przez banki i niezależnych operatorów bankomatów dostępu do banknotów o wartości niższej niż 50 euro.

Ustalenia te wynikają z faktu, że banknoty o wartości 20 euro często nie są dostępne, co zmusza do wypłacania większych sum, na co nie wszyscy mogą sobie pozwolić.

Nowe prawo ma szczególne znaczenie dla osób o niskich dochodach i odbiorców świadczeń socjalnych, dla których każde euro ma znaczenie.

Komitet zalecił również, aby przy ocenie dostępności lokalnych usług finansowych uwzględniano dostęp do transportu publicznego oraz demograficzne i geograficzne uwarunkowania regionu.

Raport komitetu przychyla się także do zapewnienia dostępności bankomatów, z funkcjami, które wspierają osoby z niepełnosprawnością wzrokową.

Minister Finansów otrzymał także uprawnienia do ograniczania opłat za korzystanie z bankomatów, co jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy nie powinny być obciążani dodatkowymi kosztami za dostęp do własnych pieniędzy.