Nowe uprawnienia Gardy - podano termin

Wkrótce w Irlandii rozpocznie się nowa era w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Zbliża się termin przyznania nowych uprawnień funkcjonariuszom Gardy oraz wprowadzenia procedur mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

Kamery nasobne w Irlandii

Minister Sprawiedliwości, Helen McEntee, potwierdziła, że funkcjonariusze Gardy w Dublinie zaczną nosić kamery na ciele w ramach pilotażowego programu tego lata.

Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie przejrzystości działań funkcjonariuszy i ograniczenie skarg na nadużycia z ich strony.

Kamery te mają służyć jako dodatkowe źródło dowodów, wspierając dochodzenia i zapewniając przejrzystość, zwłaszcza w przypadkach użycia siły.

Zapewniono, że urządzenia te nie będą miały możliwości do rozpoznawania twarzy, a ich użycie w praktyce musi być „proporcjonalne, zgodne z prawem i konieczne”.

„Sposób korzystania z tych kamer będzie zgodny z prawem, a dane będą przetwarzane zgodnie z procedurami Gardy oraz Ustawą o Ochronie Danych”, jak zapewniono.

Uprawnienia Gardy

W sobotę biuro prasowe Gardy potwierdziło, że kamery nasobne będą używane od połowy 2024 roku, a pełne wdrożenie na terenie całego kraju nastąpi w 2025 roku.

Z inicjatywą tą wiąże się także nadzieja, że wprowadzenie kamer pomoże zmniejszyć liczbę ataków na funkcjonariuszy.

Pod koniec listopada ubiegłego roku odnotowano 841 funkcjonariuszy na zwolnieniu lekarskim, w tym 201 z powodu długotrwałych urazów odniesionych podczas służby.

Zarówno wprowadzenie kamer na ciele, jak i nowe uprawnienia i procedury są krokiem w kierunku zapewnienia większego bezpieczeństwa i przejrzystości w działaniach Gardy w Irlandii.