Rząd zaakceptował nową rekomendację Dyrektora Medycznego w Irlandii.

Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, przyjął nową rekomendację Dyrektora Medycznego w Irlandii w sprawie testów.

Testy w Irlandii

Prof. Breda Smyth, która tymczasowo pełni obowiązki Naczelnego Lekarza kraju, zaleciła wygaszenie masowych testów dla mieszkańców Irlandii.

Do jesieni zlikwidowane zostaną centra testowania, a osoby, które będą chciały uzyskać badanie, będą musiały najpierw iść na konsultację do swojego lekarza GP.

Na obecną chwilę jeszcze nie jest jasne, czy zmiany będą dotyczyć wyłącznie testów PCR, czy także testów antygenowych.

Lekarz rodzinny w Irlandii

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło uzasadnienie proponowanej zmiany. Stwierdzono, że Covid-19 będzie traktowany w podobny sposób jak inne choroby zakaźne, głównie jako decyzja kliniczna na poziomie opieki lekarza rodzinnego, ale poparta solidnym systemem nadzoru.

Testy będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o ocenę kliniczną, w której lekarz wymaga, aby wyniki przyczyniły się do diagnozy i leczenia indywidualnego pacjenta. Lekarz rodzinny lub specjalista zaleci też wykonanie testów, gdy uzna to za konieczne dla zdrowia publicznego w związku z zarządzaniem epidemią.

Poinformowano jednak, że HSE opracowuje już nowe plany testowania i śledzenia jako reakcji kryzysowej, biorąc pod uwagę niepewność co do przyszłości wirusa. W przypadku pojawienia się nowych wariantów wzbudzających niepokój, możliwe będzie ponowne wprowadzenie testów masowych na poziomie społeczności – zapewnia ministerstwo.