Odszkodowania w Irlandii - nowe przepisy jeszcze w tym roku

Nowe przepisy mają m.in. wpłynąć na obniżenie kosztów ubezpieczenia i ograniczenie oszustw w Irlandii.

Minister Stanu w Departamencie Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, Robert Troy, opublikował właśnie projekt ustawy Personal Injuries Resolution Board Bill 2022.

Odszkodowanie w Irlandii

Nowa ustawa, która ma wejść w życie jeszcze w tym roku, ma na celu wprowadzenie nowego systemu mediacji – sposobu obsługi roszczeń z tytułu obrażeń ciała.

System ma umożliwić roszczenia z tytułu cierpienia psychicznego, wydłużyć czas badania urazów i ograniczyć oszustwa.

Minister Troy twierdzi, że ustawodawstwo ustanowi nową i ulepszoną radę Personal Injuries Resolution Board, która ma oceniać roszczenia odszkodowawcze wynikające z obrażeń ciała doznanych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych, w miejscu pracy lub odpowiedzialności cywilnej.

Nowe przepisy w Irlandii

Nowe przepisy w Irlandii zwiększą liczbę roszczeń i skrócą czas związany ze sporami o obrażenia ciała. Wpłyną także na obniżenie kosztów ubezpieczenia.

Roszczenia będą mogły zostać rozwiązane w drodze mediacji, zmniejszając w ten sposób potrzebę pójścia do sądu – twierdzi minister Troy.

Więcej: gov.ie