Ogromne zmiany w systemie zasiłków w Irlandii - podano szczegóły

Trwają prace nad zmianą dotychczasowego systemu zasiłków dla bezrobotnych w Irlandii.

Zgodnie z zapowiedzią, podano szczegóły projektu zreformowanego systemu świadczeń dla osób bezrobotnych w Irlandii.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Aby uniknąć tak zwanego „szoku dochodowego” związanego z przejściem z pełnej płacy na zasiłek, pracownicy o wysokich zarobkach mają otrzymywać wyższe zasiłki dla bezrobotnych.

Dzięki temu będą mogli się przystosować do nowej sytuacji w sytuacji utraty zatrudnienia. Będą też w stanie spłacać kredyt, co przy obowiązującym teraz systemie zasiłków dla bezrobotnych nie jest możliwe.

Obecnie wszystkie osoby, które straciły pracę, otrzymują zryczałtowaną stawkę zasiłku w maksymalnej wysokości 208 euro tygodniowo.

Po zmianie systemu obowiązywać mają różne stawki zasiłków, w oparciu o indywidualne poziomy wcześniejszych zarobków.

Nowy system zasiłków dla bezrobotnych w Irlandii

W ramach planów nowego systemu zasiłków w Irlandii, pracownik z co najmniej pięcioma latami opłacania składek PRSI będzie uprawniony do 60% tygodniowego wynagrodzenia brutto, z ograniczeniem do 450 euro tygodniowo.

YOU TUBE • ZAPRASZAMY DO OGLADANIA

Pracownik posiadający od dwóch do pięciu lat składek PRSI będzie uprawniony do 50% swojego tygodniowego wynagrodzenia brutto lub do 300 euro tygodniowo.

Pracownik z mniej niż dwoma latami opłacania składek PRSI otrzyma obecną stawkę 208 euro tygodniowo. Kwota ta ma jednak wzrosnąć do 220 euro tygodniowo w styczniu.

Zgodnie z planem wyższe stawki byłyby wypłacane tylko przez sześć miesięcy, zanim zostaną obniżone do zwykłej stawki wynagrodzenia dla osób poszukujących pracy.

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys przedłoży projekt do konsultacji społecznych i zapozna się z opiniami pracowników i pracodawców przed opracowaniem projektu legislacyjnego.