W akcji uczestniczą funkcjonariusze Gardy, członkowie RSA, a także inspektorzy Wydziału Ochrony Socjalnej i kontroli celno-skarbowej.

W ramach Operacji Storm prowadzone są wzmożone kontrole na drogach w Irlandii. Tym razem akcja prowadzona jest w hrabstwie Waterford i ma potrwać przez tydzień.

Operacja Storm

W kontrolach uczestniczą funkcjonariusze Gardy, przedstawiciele kontroli celno-skarbowej (Revenue), Road Safety Authority (RSA) oraz inspektorzy Wydziału ds. Opieki Socjalnej.

W trakcie prowadzonych działań prowadzący akcję egzekwują przepisy ruchu drogowego, a także kontrolują pojazdy pod kątem działalności przestępczej oraz wyłudzeń świadczeń socjalnych.

Szczególną uwagę zwraca się na:

  • Posiadanie ważnych dysków ubezpieczenia, Road Tax i NCT
  • Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu
  • Brak zapiętych pasów – na przednich i na tylnych siedzeniach pojazdu
  • Nadmierną prędkość
  • Niebezpieczną jazdę
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i substancji odurzających

Kontrola drogowa w Irlandii

W poniedziałek, pierwszego dnia tej akcji, funkcjonariusze Gardy w Waterford skonfiskowali dwa pojazdy za naruszenie przepisów bezpieczeństwa drogowego – przez brak NCT i ubezpieczenia.

W ramach operacji Storm funkcjonariusze Gardy będą również dysponować punktami informacyjnymi w całym hrabstwie, w których udzielane będą porady dotyczące zapobiegania przestępczości.