Operator w Irlandii niesłusznie pobierał opłaty od wielu klientów

Sprawa znalazła swój finał w sądzie po skargach klientów do Komisji ds. Regulacji Łączności w Irlandii.

Jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych w Irlandii uznał swoją winę wobec zarzutów złamania unijnych przepisów roamingowych.

Skargi klientów

W sądzie okręgowym w Dublinie odbyła się sprawa przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu Three Ireland. Jest to efekt dochodzenia przeprowadzonego przez Komisję ds. Regulacji Łączności (ComReg) w odpowiedzi na skargi od klientów tej sieci.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że operator niesłusznie obciążył ponad 1600 użytkowników telefonów komórkowych za transmisję danych w roamingu.

Transmisja danych miała miejsce, gdy klient podróżował poza obszarem Unii Europejskiej, jak poinformowano w sądzie. Firma obciążyła ponad 120 klientów kwotą ponad 1000 euro, osiem osób otrzymało rachunek na ponad 10 000 euro.

Operator sieci komórkowej

Operator sieci komórkowej przyznał się w sumie do ośmiu zarzutów złamania artykułu 15 unijnych przepisów roamingowych.

Naruszenia te spowodowane były błędami systemowymi, które dotyczyły braku wdrożenia limitu, gdy opłaty roamingowe osiągnęły 50 euro. Klienci nie otrzymywali także powiadomień z informacją, gdy opłaty osiągnęły 80% i 100% limitu 50 euro.

Firma Three Ireland zidentyfikowała pięć znaczących błędów systemowych, które zostały już naprawione. Zrekompensowała też straty poszkodowanym klientom i pokryła koszty komisji ComReg.

Sędzia odmówił propozycji zadośćuczynienia poprzez wpłatę pieniędzy na cele charytatywne. Zamiast tego wyznaczył okres próbny dla operatora i ukarał go grzywną w kwocie 2400 euro.