Padł niechlubny rekord - ten problem w Irlandii przybiera na sile

Organizacje charytatywne skrytykowały działania rządu wobec rekordowej liczby osób bezdomnych w Irlandii.

Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa opublikowało dane, z których wynika, że problem bezdomności w Irlandii przybiera na sile.

Bezdomność w Irlandii

Według miesięcznego raportu za październik, liczba osób korzystających z tymczasowego zakwaterowania wyniosła 11 397, w tym 3 480 dzieci. Jest to najwyższa liczba w historii, odkąd zbierane są dane na ten temat.

Rekordowe liczby odnotowano w niemal wszystkich grupach, w tym rekordową liczbę dorosłych (7 917), samotnych dorosłych (5 320), dorosłych mężczyzn (4 974), dorosłych kobiet (2 943), osób w wieku 18-24 lata (1 318), osób w wieku 25- 44 (4 258) oraz osoby w wieku 45-65 lat (2 179).

Minister ds. Mieszkalnictwa, Darragh O’Brien, powiedział, że opublikowane dane na temat bezdomności w Irlandii budzą „poważne zaniepokojenie” rządu.

Domy socjalne w Irlandii

Zapewnił jednak, że państwo będzie dążyć do zwiększenia podaży domów socjalnych. Jego zdaniem sytuacja ulegnie teraz poprawie dzięki wprowadzonemu właśnie tymczasowemu zakazowi eksmisji.

Zapytany o fiasko rządowego planu Housing For All stwierdził, że program działa dopiero od roku, a problem z domami socjalnymi istnieje od co najmniej dekady.

Minister przyznał, że skala bezdomności jest wyzwaniem dla rządu, a problem istnieje też na prywatnym rynku wynajmu, szczególnie wobec uciekających z tego rynku właścicieli nieruchomości.

Organizacje charytatywne w Irlandii

Organizacje charytatywne skrytykowały działania rządu wobec rekordowej liczby osób bezdomnych w Irlandii.

Simon Communities of Ireland określiło „szokujące liczby” jako potwierdzenie potrzeby wprowadzenia moratorium na eksmisje, które obowiązuje od listopada do marca 2023 r.

Organizacja charytatywna wzywa rząd do podjęcie działań nadzwyczajnych w okresie obowiązywania moratorium. W przeciwnym razie, jak stwierdzono, liczba bezdomnych będzie nadal rosła.

Czytaj też: Rekordowe podwyżki czynszu w Irlandii – wiadomo, gdzie największe