Pestycydy w wodzie pitnej w Irlandii - normy przekroczone

Przekroczone normy wykryto w ramach rutynowych badaniach próbek wody w Irlandii.

Według najnowszych informacji w 2022 roku odnotowano dwa przypadki przekroczonego poziomu pestycydów w systemie wodociągów w jednym z hrabstw Irlandii.

Pestycydy w wodzie pitnej w Irlandii

Zgodnie z podanymi informacjami w wodociągach publicznych w Belturbet w hrabstwie Cavan wykryto przekroczenia norm dotyczących wody pitnej dla substancji o nazwie MCPA.

MCPA, który jest obecny w niektórych produktach herbicydowych, jest najczęściej wykrywanym pestycydem w wodzie pitnej.

Jest to substancja czynna stosowana w rolnictwie, obiektach rekreacyjnych i ogrodach. MCPA to herbicyd, które jest używany do ograniczania wzrostu chwastów dwuliściennych.

System wodociągów w Belturbet jest podatny na spływ z lądu, ponieważ wykorzystuje się surową wodę z rzeki Erne.

Według Uisce Éireann (dawn. Irish Water), wykryte poziomy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego, lecz mogą wpływać na podrażnienie oczu, nadwrażliwość skóry i łagodną toksyczność.

Zanieczyszczona woda pitna w Irlandii

Thomas Gibbons, regionalny specjalista ds. zgodności wody pitnej, powiedział, że pestycydy zostały wykryte w Belturbet po rutynowym pobieraniu próbek.

Konsultacje z HSE wykazały, że wykryte poziomy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego, lecz nadal są niepożądane w wodzie pitnej.

Uisce Éireann apeluje do opinii publicznej, aby rozważyła podatność lokalnych źródeł wody pitnej na zanieczyszczenie pestycydami i zastanowiła się nad wykorzystaniem alternatyw dla pestycydów podczas prac ogrodniczych, rolniczych i utrzymania terenów sportowych.

Pestycydy należy stosować tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i dopiero po dokładnym rozważeniu możliwości zastosowania innych metod zwalczania.