Pierwsza taka elektrownia w Europie będzie w Irlandii

Bord Gáis Energy, we współpracy z partnerami, planuje zbudować nową elektrownię w Irlandii.

Bord Gáis Energy (BGE), będący własnością Centrici, wraz z partnerami planuje zbudować nową elektrownię do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem amoniaku.

Elektrownie w Irlandii

Elektrownia ta, która miałaby powstać przy istniejącej elektrociepłowni gazowo-turbinowej Whitegate w hrabstwie Cork, byłaby pierwszym obiektem tego typu w Europie.

Firma Centrica podpisała memorandum o porozumieniu z Mitsubishi Power Europe w celu zbadania możliwości rozwoju, budowy i eksploatacji tej innowacyjnej elektrowni.

Amoniak, jako paliwo, jest uważany za alternatywę o niskiej emisji dwutlenku węgla. Podczas spalania nie emituje dwutlenku węgla, zawierając jedynie wodór i azot.

W oficjalnym oświadczeniu stwierdzono:

Amoniak o niskiej emisji dwutlenku węgla ma większą gęstość objętościową niż wodór, umożliwiając wykorzystanie niskowęglowego wodoru w formie łatwej do transportu i przechowywania, co skutkuje paliwem, które można spalać bez emisji dwutlenku węgla w miejscu użycia.

Obecnie Whitegate to miejsce istniejącej elektrociepłowni gazowo-turbinowej, ale planowana elektrownia amoniakalna miałaby stanowić odrębny zasób generacyjny.

Elektrownia amoniakalna w Irlandii

Zespół projektowy, utworzony po podpisaniu memorandum, rozpocznie ocenę wykonalności projektu. Jeśli ta ocena zakończy się pomyślnie, przewidziane jest rozpoczęcie szeroko zakrojonego dialogu z lokalnymi interesariuszami.

Projekt elektrowni amoniakalnej ma również ambitne cele globalne. Elektrownia w Whitegate miałaby stać się globalnym miejscem demonstracyjnym dla technologii wytwarzania energii z amoniaku.

To pozwoliłoby uzyskać wgląd w wykonalność i skalowalność niskowęglowego amoniaku jako zielonego paliwa, a także kształtować przyszłość produkcji energii na świecie. Niskowęglowy amoniak miałby być pozyskiwany poprzez globalną sieć handlową Centrica Energy.