Dzień Św. Brygidy był kiedyś punktem zwrotnym i do dzisiaj oznacza pierwszy dzień wiosny w Irlandii.

Dzień św. Brygidy (Lá Fhéile Bríde) był kiedyś punktem zwrotnym w starym irlandzkim kalendarzu. Do dzisiaj obchodzony jest w Irlandii jako pierwszy dzień wiosny.

Dzień Św. Brygidy

Jednak od przyszłego roku dzień ten będzie także nowym świętem państwowym. W związku z tym spodziewać się można większego zainteresowania symboliką i tradycjami związanymi z tym świętem.

Święto Brygidy znane jest również jako Imbolc – starożytny festiwal, będący początkiem wiosny i odrodzenia. Oznaczał nadejście dłuższych i cieplejszych dni. W starożytnej irlandzkiej mitologii Brigid była boginią ognia.

Do dzisiaj w niektórych częściach Irlandii zachował się zwyczaj pozostawiania szalika lub chusty przez domem w wigilię Dnia Św. Brygidy. Wierzono, że chodząca po ziemi bogini pobłogosławi je i że będą one miały moc ochrony i uzdrawiania.

Wśród innych tradycji związanych z tym świętem najbardziej popularną i praktykowaną tradycją jest wyplatanie krzyży św. Brygidy. Krzyż o emblematycznym kształcie wyplatany jest z sitowia.

W przeszłości uważano, że krzyż chroni domostwo, gospodarstwo i ziemię. W niektórych rejonach, kiedy wykonywano nowy, stary z poprzedniego roku był spalony.

Spalenie krzyża może wzbudzać kontrowersje, ale akt ten naznaczył koncepcje śmierci i odrodzenia, które stanowiły podstawę wielu przedchrześcijańskich wierzeń związanych z naturalnym kalendarzem.

Bank Holiday

Decyzją rządu w 2023 roku po raz pierwszy Dzień Św. Brygidy będzie obchodzony jako święto państwowe. Będzie to dodatkowy dzień wolny od pracy (Bank Holiday), a przypadać będzie w najbliższy poniedziałek po 1 lutego. W przyszłym roku będzie to więc 6 lutego.