POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Po raz kolejny pojawił się apel do rządu o wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej w Irlandii.

Nowa liderka Partii Pracy, Ivana Bacik, wezwała irlandzki rząd do podniesienia płacy minimalnej. W jej opinii wzrost Minimum Wage pomoże mieszkańcom sprostać wysokim kosztom życia.

Płaca minimalna w Irlandii

W swoim apelu do rządu kierowała się chęcią „zapewnienia ludziom dochodu, aby mogli poradzić sobie z kosztami kryzysu”.

Posłanka Bacik zapewnia, że chce nie tylko zwiększenia płacy minimalnej zgodnie z inflacją, ale też wzmocnienia prawa zawiązków zawodowych do prowadzenia zbiorowych negocjacji w sprawie podwyżki płac i poprawy warunków pracy.

Jej zdaniem „to zawsze jest najlepszy, najskuteczniejszy sposób na zapewnienie realnych i zrównoważonych podwyżek płac, aby pokryć koszty utrzymania”.

Podwyżka płac

Do tej pory członkowie rządu twierdzili, że podwyżka płac nie jest sposobem na zatrzymanie inflacji, a może jeszcze przyspieszyć wzrost tej inflacji. Podobne ostrzeżenie wystosował Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI).

Jednak liderka Partii Pracy uważa, że „musi istnieć równowaga i konieczne są ukierunkowane środki”, a „jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z kosztami kryzysu jest zapewnienie, że dochody ludzi wzrosną”.