Podano datę dodatkowej wypłaty świadczeń socjalnych w Irlandii

Będzie to druga dodatkowa wypłata świadczeń, zagwarantowana podczas Budżetu 2024.

Tysiącom osób w Irlandii zostanie wypłacona druga dodatkowa wypłata tygodniowych świadczeń socjalnych.

Świadczenie socjalne w Irlandii

Zgodnie z Budżetem 2024 beneficjenci Social Welfare otrzymają pierwszą dodatkową płatność w ramach Christmas Bonus już od 4 grudnia.

Przedstawiciele rządu potwierdzili także datę drugiej dodatkowej wypłaty dla osób uprawnionych do długoterminowych świadczeń.

Płatność ma być realizowana w tygodniu rozpoczynającym się 29 stycznia 2024 roku, jak poinformowano.

Zapewniono również, że oba te dodatki wyniosą 100% swojej tygodniowej wysokości danego świadczenia socjalnego.

Koszty życia w Irlandii

W październiku ogłoszono szereg jednorazowych wypłat w ramach Budżetu na rok 2024, aby pomóc rodzinom na całym kraju poradzić sobie z coraz większymi kosztami życia.

Łącznie ogłoszono dziewięć dodatkowych świadczeń z Opieki Społecznej:

  • 400 euro dla osób uprawnionych do świadczenia Carers Support Grant
  • 400 euro dla osób uprawnionych do świadczenia Disability Support Grant
  • 400 euro dla osób otrzymujących świadczenie Working Family Payment
  • 300 euro dla osób uprawnionych do dodatku Fuel Allowance
  • 100 euro dla osób otrzymujących Qualified Child Increase
  • 200 euro dla osób uprawnionych do świadczenia Living Alone Allowance
  • Podwójna wypłata zasiłku rodzinnego (Child Benefit)
  • Świąteczny Bonus
  • Styczniowy Bonus

W minionym tygodniu wypłacono pierwszą transzę środków dla osób otrzymujących Disability Allowance, Invalidity Pension, Blind Pension oraz dla rodzin uprawnionych do Working Family Payment.

Także w ramach pierwszej transzy świadczeń wypłacono jednorazową kwotę 300 euro z tytułu dodatku Fuel Allowance.

Więcej: Wypłata dodatkowych świadczeń socjalnych w Irlandii

Natomiast w tygodniu rozpoczynającym się od 27 listopada zostaną wypłacone świadczenia w wysokości 400 euro w ramach Carer’s Support Grant, 200 euro dla osób otrzymujących Living Alone Allowance oraz dodatkowe 100 euro w ramach Increase for a Qualified Child.

Zgodnie z ustalonym przez rząd harmonogramem, na 5 grudnia zaplanowano podwójną wypłatę zasiłku rodzinnego Child Benefit w wysokości 280 euro na dziecko.