Podwyżka płac w Irlandii - efekt presji rynku

Według najnowszych danych w Irlandii odnotowuje się najniższy od lat poziom bezrobocia.

Zgodnie z najnowszymi danymi z rynku zatrudnienia, w Irlandii obserwowany jest wzrost poziomu płac.

Podwyżka płac w Irlandii

Według analizy przeprowadzonej przez platformę Indeed, w maju wzrost wynagrodzeń w Irlandii wyniósł 4,9%. Jest to wartość wyższa od średniej dla strefy euro (4,7%), ale niższa od obserwowanej w Wielkiej Brytanii (7,2%).

W Niemczech w maju odnotowano najwyższy roczny wzrost płac, wynoszący 6,2%. W Hiszpanii i Holandii wzrost ogłaszanych płac podniósł się do 5%, natomiast we Francji utrzymał się na poziomie 4,8%.

Nowe dane pokazują też, że Włochy doświadczyły drastycznego spowolnienia wzrostu rocznych płac, które wyniosło zaledwie 1,6%.

Bezrobocie w Irlandii

Raport wskazuje, że stopy wzrostu płac w Wielkiej Brytanii i krajach strefy euro pozostają poniżej wskaźnika inflacji, ale zauważa się pewne zbliżenie w ostatnich miesiącach wraz ze spadkiem inflacji.

Analiza wykazała także, że choć w większości krajów liczba ofert pracy stopniowo maleje, wciąż jest ona wysoka.

Według Indeed, „wysoki stosunek liczby ofert pracy do liczby bezrobotnych, czyli sytuacja, gdy dostępnych jest więcej miejsc pracy niż pracowników gotowych je objąć, zwiększa moc przetargową pracowników i wywiera presję na wzrost wynagrodzeń”.

Niedawno potwierdzono, że w maju odnotowano w Irlandii rekordowo niską stopę bezrobocia na poziomie 3,8%.

Czytaj też: Irlandzka gospodarka w technicznej recesji – jest komentarz ministra