Podczas konferencji partii Socjaldemokratów pojawiła się ostra krytyka wobec rządu w Irlandii.

W sobotę 11 czerwca w Dublinie odbyła się konferencja partii Socjaldemokratów, podczas której wezwano rząd do natychmiastowej reakcji na rosnące koszty życia w Irlandii.

Koszty życia w Irlandii

Liderzy partii przedstawili swój program wsparcia dla mieszkańców, którzy borykają się z coraz większymi problemami finansowymi.

Zdaniem Social Democrats należy bezwłocznie podnieść stawkę świadczeń socjalnych o 10 euro, co może mieć szczególne znaczenie dla osób na emeryturze.

Partia proponuje też Tax Credit w wysokości 300 euro dla osób zarabiających do 50 000 euro. Wyrażono także poparcie dla pomysłu wprowadzenia Living Wage w Irlandii.

Zaproponowano również utworzenie specjalnego funduszu płatności awaryjnych dla osób zagrożonych ubóstwem paliwowym lub żywnościowym.

Wynajem w Irlandii

Wśród propozycji walki z kosztami życia pojawiła się też sugestia wprowadzenia trzyletniego zakazu podwyżek czynszu, co powinno obniżyć koszty wynajmu.

Zaproponowano też opodatkowanie niezamieszkanych domów, co zachęciłoby właścicieli do wystawienia ich na wynajem lub na sprzedaż. Szacuje się, że jest to co najmniej 90 000 takich nieruchomości, a ich „uwolnienie” na rynku wpłynęłoby na poprawę sytuacji mieszkaniowej w kraju.

Edukacja w Irlandii

Członkowie partii wezwali też do w pełni finansowanej edukacji, dzięki której państwo pokryłoby na przykład koszty podręczników i mundurków szkolnych.

Omówiona została również kwestia sytuacji osób niepełnosprawnych. Należy zapewnić im prawo do edukacji i niezależnego życia, a to wymaga od rządu pełnego wdrożenia Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ – jak twierdzi partia.

Członkowie rządu nie odnieśli się jeszcze do programu przedstawionego przez partię Social Democrats. Wiadomo jedynie, że obecnie trwają już przygotowania do opracowania planu finansowego na 2023 rok.