POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Podczas konferencji partii Socjaldemokratów pojawiła się ostra krytyka wobec rządu w Irlandii.

W sobotę 11 czerwca w Dublinie odbyła się konferencja partii Socjaldemokratów, podczas której wezwano rząd do natychmiastowej reakcji na rosnące koszty życia w Irlandii.

Koszty życia w Irlandii

Liderzy partii przedstawili swój program wsparcia dla mieszkańców, którzy borykają się z coraz większymi problemami finansowymi.

Zdaniem Social Democrats należy bezwłocznie podnieść stawkę świadczeń socjalnych o 10 euro, co może mieć szczególne znaczenie dla osób na emeryturze.

Partia proponuje też Tax Credit w wysokości 300 euro dla osób zarabiających do 50 000 euro. Wyrażono także poparcie dla pomysłu wprowadzenia Living Wage w Irlandii.

Zaproponowano również utworzenie specjalnego funduszu płatności awaryjnych dla osób zagrożonych ubóstwem paliwowym lub żywnościowym.

Wynajem w Irlandii

Wśród propozycji walki z kosztami życia pojawiła się też sugestia wprowadzenia trzyletniego zakazu podwyżek czynszu, co powinno obniżyć koszty wynajmu.

YOU TUBE • ZAPRASZAMY DO OGLADANIA

Zaproponowano też opodatkowanie niezamieszkanych domów, co zachęciłoby właścicieli do wystawienia ich na wynajem lub na sprzedaż. Szacuje się, że jest to co najmniej 90 000 takich nieruchomości, a ich „uwolnienie” na rynku wpłynęłoby na poprawę sytuacji mieszkaniowej w kraju.

Edukacja w Irlandii

Członkowie partii wezwali też do w pełni finansowanej edukacji, dzięki której państwo pokryłoby na przykład koszty podręczników i mundurków szkolnych.

Omówiona została również kwestia sytuacji osób niepełnosprawnych. Należy zapewnić im prawo do edukacji i niezależnego życia, a to wymaga od rządu pełnego wdrożenia Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ – jak twierdzi partia.

Członkowie rządu nie odnieśli się jeszcze do programu przedstawionego przez partię Social Democrats. Wiadomo jedynie, że obecnie trwają już przygotowania do opracowania planu finansowego na 2023 rok.