Podwyżki opłat za śmieci w Irlandii - powodem nowy system

Mieszkańcy Irlandii stoją w obliczu nowych podwyżek opłat za wywóz odpadów.

Firmy wywozowe w Irlandii ostrzegają, że nowy system zmniejsza ich zyski, co może prowadzić do wzrostu opłat za wywóz śmieci.

Opłaty za śmieci w Irlandii

Dostawcy tych usług twierdzą, że butelki i puszki są najcenniejszymi przedmiotami w zielonych pojemnikach na odpady domowe, a od momentu wprowadzenia systemu zwrotu kaucji tracą miliony euro ze sprzedaży tych materiałów producentom.

Puszki aluminiowe są warte od 800 do 1400 euro za tonę na rynku materiałów do recyklingu, podczas gdy plastik PET, używany w butelkach na napoje, jest warty około 500 euro za tonę.

Anonimowy informator Irish Independent twierdzi, że „żaden sektor biznesowy nie jest w stanie wytrzymać takiego poziomu strat finansowych. Branża nie będzie miała wyboru i będzie musiała podnieść ceny”.

Źródło z branży twierdzi, że przed wprowadzeniem systemu zwrotu kaucji istniało porozumienie z Departamentem Środowiska, Klimatu i Komunikacji, że branża odpadów będzie chroniona przed przewidywalnymi stratami.

Ministerstwo Środowiska

Natomiast rzecznik Ministerstwa Środowiska w oświadczeniu poinformował:

Ministerstwo obecnie współpracuje z Irlandzkim Stowarzyszeniem Gospodarki Odpadami (IWMA) i innymi interesariuszami, takimi jak Repak, w celu przeprowadzenia solidnego, opartego na dowodach procesu, który określi, jaki rzeczywisty wpływ, jeśli w ogóle, wprowadzenie systemu zwrotu kaucji będzie miało na system zbiórki odpadów w Irlandii w dłuższej perspektywie.

Na pytanie, czy podwyżka cen byłaby uzasadniona, rzecznik odpowiedział, że zbiórka odpadów domowych w Irlandii jest przeprowadzana głównie przez prywatne firmy działające na konkurencyjnym rynku pod nadzorem lokalnych władz, a ministerstwo nie ma wpływu na podejmowanie decyzji cenowych przez poszczególnych wywozicieli odpadów.

Rzecznik zwrócił przy tym uwagę na fakt, że niektóre firmy wywozowe zdecydowały się na podwyżki cen jeszcze przed wprowadzeniem systemu zwrotu kaucji.

Źródło branżowe podkreśla, że utrata puszek metalowych i butelek plastikowych oznacza, że w pojemnikach pozostają tylko materiały o niskiej lub zerowej wartości, podczas gdy Re-turn (nowa organizacja non-profit utworzona do zarządzania systemem zwrotu kaucji) zyskuje cenne materiały.