Podwyżki płac w Irlandii pod znakiem zapytania

Jeden z największych związków zawodowych w Irlandii ostrzega przed trudną sytuacją osób zatrudnionych.

Jeden z największych związków zawodowych w Irlandii ostrzega przed pogorszeniem sytuacji finansowej osób zatrudnionych.

Podwyżki płac w Irlandii

Według członków Mandate, pracodawcy wykorzystają zapowiedziane w Budżecie 2023 podwyżki świadczeń socjalnych i wycofają się z obiecywanych wcześniej podwyżek płac.

Jeszcze w sierpniu ponad jedna trzecia irlandzkich pracodawców planowała podwyżkę pensji dla swoich pracowników w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Była to decyzja podyktowana rosnącymi kosztami życia przy galopującej inflacji w Irlandii, lecz przede wszystkim obawą o zapełnienie wakatów.

Jednak kryzys energetyczny skutecznie zrewidował te plany, a decyzje zawarte w Budżecie 2023 pozwoliły niektórym firmom wycofać się z zapowiedzianych podwyżek płac.

Pracodawcy uważają, że pomoc socjalna poprawi trudną sytuację pracowników i stanie się niejako „substytutem” podwyżek.

Płaca minimalna w Irlandii

We wrześniu rząd zdecydował się na wzrost krajowej płacy minimalnej. Od 1 stycznia stawka Minimum Wage wzrośnie z 10.50 euro do 11.30 euro za godzinę.

Jednak społeczeństwo oczekuje wywiązania się z obietnicy wprowadzenia stawki Living Wage, o której przedstawiciele rządu informowali już wiele miesięcy temu.

Przedstawiciele Mandate reprezentują wielu pracowników sektora detalicznego, w którym poziomy plac są stosunkowo niskie. Ta właśnie grupa liczy na jak najszybsze wprowadzenie stawki Living Wage.

Związki krytykują rząd za posuwanie się „zdecydowanie zbyt wolno” w kierunku wprowadzenia godnej płacy i wzywają do „pilnego” rozwiązania tego problemu.