Pozytywny trend dla kierowców w Irlandii

Kierowcy w Irlandii zmagają się z wyzwaniami związanymi z energią i kosztami paliw.

W ostatnich miesiącach zarówno kierowcy w Irlandii, jak i organy ds. transportu zmagają się z wyzwaniami związanymi z energią i kosztami paliw.

Ceny paliw w Irlandii

Z jednej strony, ceny benzyny i oleju napędowego spadły trzeci miesiąc z rzędu, co daje nadzieję na dalsze obniżki w nowym roku.

Z drugiej strony, organ Transport Infrastructure Ireland (TII) podjął znaczące działania w celu redukcji zużycia energii poprzez ograniczenie oświetlenia publicznego na głównych drogach i skrzyżowaniach.

Ceny paliw spadły w grudniu trzeci miesiąc z rzędu, co jest postrzegane jako pozytywny trend dla irlandzkich kierowców.

Cena litra benzyny spadła z 1,80 euro w listopadzie do 1,72 euro, a oleju napędowego z 1,81 euro do 1,72 euro. Te spadki cen są jednymi z największych, jakie widziano od lat.

Blake Boland z AA Ireland wyraził nadzieję, że trend spadkowy będzie kontynuowany w przyszłym roku, pomimo niepewności na rynkach międzynarodowych i niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Zużycie energii w Irlandii

Z kolei TII podjęło kroki w celu redukcji zużycia energii w sektorze transportu, usuwając oświetlenie na kluczowych odcinkach dróg i skrzyżowaniach, w tym na głównej trasie Dublin-Galway.

Ta inicjatywa ma na celu pomoc w osiągnięciu celu Irlandii w zakresie obniżenia zużycia energii w sektorze publicznym o 33%, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie Efektywności Energetycznej z 2012 roku.

TII planuje również zastąpienie pozostałych świateł bardziej wydajnymi światłami LED w ramach długoterminowego projektu redukcji zużycia energii.

Chociaż obniżki cen paliw są korzystne dla kierowców, to jednak zmniejszenie publicznego oświetlenia na drogach budzi pewne obawy.

Ruairí Ó Murchú z Sinn Féin wyraził zaniepokojenie związane z bezpieczeństwem na drogach po usunięciu oświetlenia, zwłaszcza na autostradzie M1.

Z kolei przegląd TII z 2018 roku wykazał, że usunięcie oświetlenia na 23 skrzyżowaniach nie miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo.