Praca a życie prywatne - nowa ustawa w Irlandii przegłosowana

Ustawa wprowadza w Irlandii szereg środków mających na celu poprawę praktyk pracy przyjaznych rodzinie.

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) wyraził zadowolenie z przyjęcia przez obie Izby parlamentu Oireachtas w Irlandii ustawy o równowadze między pracą a życiem prywatnym (Work Life Balance Bill).

Nowa ustawa w Irlandii

Ustawa wprowadza szereg środków mających na celu poprawę praktyk pracy przyjaznych rodzinie, w tym umożliwienie rodzicom i opiekunom złożenia wniosku o elastyczną pracę.

Ustawa wprowadza także bezpłatny urlop z powodów zdrowotnych, płatny urlop dla ofiar przemocy domowej oraz umożliwi pracownikom złożenie wniosku o pracę zdalną.

Początkowo rząd zaproponował wprowadzenie oddzielnej „Ustawy o prawie do wnioskowania o pracę zdalną”, lecz ostatecznie zdecydował się włączyć ją do „Ustawy o równowadze między pracą a życiem prywatnym”.

Praca zdalna w Irlandii

Ustawa o pracy zdalnej w swojej pierwotnej formie była krytykowana przez związki zawodowe, które twierdziły, że faworyzuje ona pracodawcę w kwestii odmowy wniosku i podstaw do odwoływania się od decyzji.

W ramach nowego prawa podstawy odmowy zostały zastąpione obowiązkiem pracodawcy do rozważenia zarówno swoich potrzeb, jak i potrzeb pracowników podczas oceny wniosku o pracę zdalną.

Pracodawcy będą również zobowiązani do uwzględnienia nowego kodeksu postępowania opracowanego przez Komisję ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC).

Nowe prawo w Irlandii

ICTU określiło ustawę o równowadze między pracą a życiem prywatnym jako ważną ustawę, która wprowadza szereg środków ułatwiających pracownikom łączenie życia zawodowego i prywatnego.

„Irlandia przoduje w wprowadzeniu płatnego urlopu dla pracowników, którzy są ofiarą przemocy domowej” – powiedział sekretarz generalny ICTU Owen Reidy.

„Jednakże, jeśli nowe prawo ma osiągnąć zamierzony cel, pracownicy muszą otrzymać swoje pełne wynagrodzenie podczas nieobecności. Cokolwiek poniżej tego ryzykuje narażenie ich na dalsze niebezpieczeństwo” – dodał.

„To niepokojące, że urlop wynosi tylko pięć dni. Związki zawodowe będą nadal prowadzić negocjacje zbiorowe w zakresie porozumień na miejscu pracy – wszystkie z nich przewidują 10 dni płatnego urlopu” – powiedział Reidy.

Więcej: gov.ie