Praca w Irlandii - czy to początek kryzysu

Minister Finansów w Irlandii powiedział, że dane te są zgodne z oczekiwaniami ekonomistów.

Najnowsze informacje dotyczące rynku zatrudnienia w Irlandii wzbudzają niepokój wsród irlandzkiego społeczeństwa.

Praca w Irlandii

Zgodnie z najnowszym badaniem Labour Force Survey, opublikowanym przez Centralny Urząd Statystyczny (CSO), w ostatnim czasie zatrudnienie w Irlandii wzrosło, ale tempo wzrostu spada.

Odnotowano wzrost o 51 500 osób, czyli o 1,9% rok do roku, osiągając ponad 2,7 mln na koniec pierwszego kwartału, co jest najniższym rocznym wzrostem od trzech lat.

W pierwszych trzech miesiącach roku zatrudnionych było 2 704 200 osób – to nieznaczny spadek w porównaniu do 2 706 400 odnotowanych w czwartym kwartale 2023 roku.

Bezrobocie w Irlandii

Dane CSO pokazują, że w kwartale było 115 200 osób bezrobotnych, a związana z tym stopa bezrobocia wyniosła 4,1%, w porównaniu do 4% w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku.

Wskaźnik bezrobocia wśród młodych mieszkańców Irlandii w wieku 15-24 lat wyniósł 8,8%, w porównaniu do 8,6% rok wcześniej.

Jednak w pierwszym kwartale roku było 28 800 osób długoterminowo bezrobotnych, co oznacza spadek o 3 400 osób w porównaniu do roku poprzedniego.

Około 573 400 osób, czyli 21,2% zatrudnionych, pracowało w niepełnym wymiarze godzin, a 21,8% z tych osób było zaklasyfikowanych jako osoby niedostatecznie zatrudnione – oznacza to, że chcieliby pracować więcej godzin za wynagrodzeniem.

Szacowana suma wszystkich osób pracujących lub bezrobotnych (Labour Force), wyniosła 2 819 400, co oznacza wzrost o 2% lub 55 400 w porównaniu do poprzedniego roku.

Zatrudnienie w Irlandii

Minister Finansów, Michael McGrath, powiedział, że dane są zgodne z oczekiwaniami i wskazują na pewne złagodzenie bardzo napiętych warunków, które charakteryzowały rynek pracy na początku 2023 roku.

Zdaniem ekonomistów, zmiana tempa jest zgodna z oczekiwaniami dotyczącymi spowolnienia w tym roku po kilku latach wyjątkowego wzrostu zatrudnienia i nie jest powodem do niepokoju.

Minister McGrath zapewnia przy tym, że nadal będzie monitorować warunki, w szczególności w odniesieniu do rozwoju wynagrodzeń.

Sektory zatrudnienia

Wzrost zatrudnienia odnotowano w sektorze profesjonalnym, naukowym i technicznym (+26 300 lub 15,4%), edukacji (+16 900 lub 7,9%) oraz rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (+6 500 lub 6,4%).

Natomiast znaczący spadek zatrudnienia zanotowano w przemyśle (-11 200 lub 3,4%), sektorze usług administracyjnych i wsparcia (-3 000 lub 2,6%) oraz w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów mechanicznych (-5 400 lub 1,6%).