Praca w Irlandii - niespodziewane zmiany na rynku

Najnowsze informacje ujawniają ważne zmiany na rynku pracy w Irlandii.

Pierwszy kwartał roku przyniósł istotne zmiany w liczbie ofert pracy w Irlandii.

Praca w Irlandii

Według najnowszego indeksu IrishJobs, liczba ofert pracy zmniejszyła się o 3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i aż o 28% w skali roku.

Jest to najmniejszy spadek w ciągu ostatnich sześciu kwartałów, co zdaniem IrishJobs wskazuje na stabilizację tempa generowania nowych miejsc pracy w 2024 roku.

Niektóre sektory zanotowały znaczące wzrosty. Sektor edukacji odnotował największy kwartalny wzrost liczby ofert pracy, wynoszący 24%, znacząco więcej niż budownictwo (+20%), opieka społeczna (+11%), inżynieria (+11%), nieruchomości (+10%), produkcja (+8%), nauka (+6%) oraz rachunkowość (+3%).

Sam Dooley, dyrektor krajowy Grupy Stepstone w Irlandii, odpowiedzialny za IrishJobs, wskazał na wzrost zapotrzebowania na zatrudnienie w sektorze edukacji, szczególnie na poziomie szkolnictwa wyższego, jako sygnał zwiększonego skupienia na kluczowych umiejętnościach na przyszłość.

„Większe zapotrzebowanie na pracowników opieki nad dziećmi w sektorze odzwierciedla również wyzwania, przed którymi stoją wielu pracujących rodziców próbujących znaleźć miejsca w żłobkach dla swoich dzieci,” dodał Dooley.

Oferty pracy w Irlandii

IrishJobs przypisuje wysoki poziom zapotrzebowania na wykwalifikowanych profesjonalistów i ambitne cele mieszkaniowe jako przyczyny wzrostu w sektorach budownictwa i nieruchomości.

Tymczasem aktywność poszukujących pracy wzrosła o 7% rok do roku, chociaż liczba ofert pracy zdalnej zmniejszyła się o 10%, wskazując na dalsze zmniejszenie poziomu tej formy pracy w Irlandii.

„Możemy spodziewać się bardziej ustabilizowanego rynku pracy w nadchodzących miesiącach oraz stabilnego tempa generowania miejsc pracy przy spadającej inflacji i umiarkowanym wzroście gospodarczym,” przewiduje Dooley.

„Struktury pracy elastycznej nadal należą do głównych obszarów priorytetowych dla poszukujących pracy i powinny być uwzględniane w pakietach zatrudnienia, aby pracodawcy mogli wyróżnić się na konkurencyjnym rynku rekrutacyjnym.”