Problemy tysięcy klientów w Irlandii - bank przeprasza

Błędy te mogły wpłynąć na decyzje banku lub innych instytucji finansowych w Irlandii.

Bank of Ireland przeprosił swoich klientów za wykryte właśnie naruszenia związane z CCR.

Bank w Irlandii

Odkryto, że dane finansowe związane z kolejnymi 42 000 kontami klientów zostały zgłoszone niepoprawnie lub wcale do Centralnego Rejestru Kredytowego (CCR).

Błędy te mogły wpłynąć na decyzje banku (lub innych instytucji finansowych) dotyczące udzielania pożyczek lub innych form kredytu klientom.

Naruszenia te zostały ujawnione po tym, jak Bank of Ireland przeprowadził dokładną analizę w odpowiedzi na grzywnę w wysokości 463 000 euro nałożoną przez Komisję Ochrony Danych (DPC) w ubiegłym roku.

Naruszenia związane z CCR dotyczyły ponad 50 000 klientów w okresie od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku.

CCR to baza danych, która rejestruje, czy pożyczkobiorcy spełnili warunki umów kredytowych, spłacając swoje zobowiązania na czas i w pełni. Umowy kredytowe obejmują pożyczki, debety, karty kredytowe i kredyty hipoteczne.

Jeśli dana osoba lub firma nie ma stałej dobrej historii kredytowej, może to wpłynąć na decyzje instytucji kredytowej dotyczące udzielenia kredytu.

Oświadczenie banku

W oświadczeniu BOI poinformował:

W wyniku tego przeglądu zidentyfikowano szereg kont, dla których informacje o kredycie lub limitach debetowych nie były zgłaszane prawidłowo do CCR, oraz inne, dla których miesięczne raportowanie informacji kredytowej nie rozpoczęło się lub zostało przerwane, co spowodowało luki w historiach kredytowych tych klientów.

Bank twierdzi, że już poprawił rejestr CCR dla około 30 500 kont, których dotyczy ten problem i poinformował odpowiednich klientów.

„Aktualnie pracujemy nad pozostałymi kontami jako priorytetem i będziemy kontaktować się z tymi klientami w miarę aktualizacji ich historii kredytowej w CCR” – zapowiedział bank.

„Przepraszamy serdecznie za ten błąd i wszelkie niedogodności, jakie to mogło sprawić naszym klientom” – dodał bank.

Błędy te występowały w różnych okresach, sięgając aż do 2017 roku, kiedy to CCR zostało po raz pierwszy uruchomione, i dotyczyły różnych rodzajów kont i produktów finansowych.

Bank poinformował, że skontaktował się z Komisją Ochrony Danych w sprawie najnowszych ustaleń.