Problemy z świadczeniem socjalnym w Irlandii - wiadomo, co się stało

Świadczenie zostało zagwarantowane przez irlandzki rząd w ramach walki z wysokimi kosztami utrzymania.

Od 24 kwietnia uruchomiono wypłatę dodatkowego świadczenia socjalnego w Irlandii.

Świadczenie socjalne w Irlandii

Świadczenie w kwocie 200 euro zostało zagwarantowane przez irlandzki rząd w ramach walki z wysokimi kosztami utrzymania.

Jednak w przypadku niektórych osób uprawnionych do tej dodatkowej płatności doszło do niespodziewanej pomyłki, co zostało już potwierdzone przez Departament ds. Ochrony Socjalnej.

Poinformowano, że osobom, które płacą czynsz przez polecenie zapłaty (direct debit) w programie Household Budget scheme, przez pomyłkę podwójnie pobrano opłatę czynszową.

Departament ds. Ochrony Socjalnej poinformował, że dotyczy to około 1% odbiorców płatności i współpracuje z An Post i lokalnymi władzami w celu zidentyfikowania osób, których to dotyczy, i zwrotu poniesionych kosztów.

Zwrot pieniędzy w Irlandii

Program Household Budget Scheme, obsługiwany przez An Post, jest wykorzystywany przez odbiorców pewnych tygodniowych świadczeń socjalnych do rozłożenia kosztów rachunków gospodarstw domowych w ciągu roku.

W ramach tego programu co tydzień od wypłaty przyznanych stałych świadczeń z opieki społecznej potrącana jest ustalona kwota (maks. 25% wysokości świadczenia socjalnego).

Rzecznik ministerstwa zapewnił, że trwają prace nad odzyskaniem potrąconej kwoty i zorganizowaniem zwrotu pieniędzy, co powinno nastąpić do końca maja.