Puby i kluby nocne w Irlandii - niebezpieczny trend przybiera na sile

Mimo prowadzonej kampanii informacyjnej, doszło do drastycznego wzrostu liczby podobnych przypadków w Irlandii.

Najnowsze dane z An Garda Siochana pokazują gwałtowny wzrost liczby przypadków tzw. drink spiking w irlandzkich pubach i klubach nocnych.

Niebezpieczny trend

Klientom dorzucona zostaje do napoju substancja nieznanego pochodzenia. Ten niebezpieczny trend pojawił się w Irlandii w 2021 roku i wówczas zgłoszono w sumie 62 takie przypadki.

W 2022 roku zgłoszono łącznie 106 przypadków, a w mediach ukazywały się historie od osób, które stały się ofiarą podobnych sytuacji w miejscach publicznych czy podczas prywatnych imprez domowych.

Wielokrotnie publikowano ostrzeżenia dla klientów pubów i klubów nocnych, w których najczęściej dochodzi do spikingu.

Wskazówki dla klientów

Przedstawiciele różnych grup społecznych, które są zaangażowane w kampanię uświadamiającą zagrożenie, uważają, że realna liczba podobnych incydentów jest dużo wyższa. Ofiary często nie zgłaszają bowiem sprawy do organów ścigania.

W odpowiedzi na najnowsze dany od przedstawicieli Gardy, Minister ds. Szkolnictwa Wyższego, Simon Harris, zapowiedział podjęcie nowych środków w celu rozszerzenia kampanii informacyjnej wśród środowiska studentów.

Pracownikom pubów i klubów nocnych ma być przedstawiony schemat reagowania na spiking. Natomiast funkcjonariusze Gardy udzielają wskazówek, aby nie stać się ofiarą podobnych incydentów.

Przede wszystkim należy zachować ostrożność i nie przyjmować drinków od nieznanych osób. Nie należy zostawiać napoju bez nadzoru. Zaleca się także kontrolować napoje osób towarzyszących.

Funkcjonariusze Gardy ostrzegają też, by nie podawać swojego adresu obcym osobom i by przed wyjściem do pubu lub klubu mieć już zaplanowany powrót do domu.

W momencie nagłego pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie poprosić o pomoc znajomych, którzy powinni wezwać służby ratunkowe.